HU

 


Glavna
Tekija
Sufijski put
Velikani tesavufa
Derviši
Hikaje
Rječnik sufizma
Kalendar sufijskih dešavanja
Ilahije, kaside i pjesme
Sufizam u BiH

 Rječnik sufizma

Rječnik manje poznatih sufijskih termina i pojmova

       
(el) Hulefā Namjesnici, hālife.
(el) hadretul-ehadijje ve džemālus-samedijje Veličanstvo jedno će ljepota samedijjeta, povezanosti u obraćanju.
(el)-Džāmi` Božije ime koje obuhvata sva imena, Muhammed a.s. je jedini kroz kojega se ono potpuno manifestira.
(el)-asfijā Sufije koji su čisti u spoznaji i vladanju.
(el)-budelā Evlije koji su zamijenili sve loše osobine dobrim.
(en) nudžebā Vrsta (grupa) evlija.
(en) nukabā Evlije, sluge drugog stupnja tarikatskog napredovanja.
(et)turuku ilallāhi ke adedi enfāsil - halāik Puteva ka Allahu ima kao dahova ljudskih.
Adem Nepostojanje, nemanje, ništa.
Adl Postavljanje svake stvari na njeno mjesto, pravda.
Adžin Strana, svojstvo čovjeka koje ga vuče zemaljskom.
Ahd Obaveza, ugovor, zavjet.
Ahfā Skriveno skrivenog, nutrina ili bātin hafijje.
Ahlāk Dobro vladanje, lijepo ponašanje.
Ahsenul-hadīs Najljepši govor.
Ahvāl (jed. hāl) Pojava u srcu stanje vedrine ili tuge, tjesnoće ili širine. Iščezava sa pojavom ličnosti (svoje). Ako ovo stanje potraje i postane osobina, onda se zove mekam. Ahvāl je poklon, mekam je zarađeno. Ahvāl dolazi od samog postojanja, mekam se stiče ulaganjem
Ahzul-ahd Uzimanje zavjeta.
Ajn Bitak, izvor, osnov, materija.
Ajnu-tehakkum Nadmetanje s nekim u onom što on želi pokazati prema svome stepenu.
Ajnul-jekīn Uvjerenje iz osvjedočenja i otkrovenja.
Ajān-i sābite Stvarno postojanje stvari u Božjem znanju, oduvijek u Allahovom znanju, (v. hazret-i ilm).
Akl Razum, um, pamet, jezik vanjštine, nemoć razumijevanja i iskazivanja bitnosti Istine, prosuđivanje o stvari kakva jeste, sposobnost razbora.
Akl-i evvel Prva pamet. Jedan od naziva za Levh-i kaza, (v. Ummul kitab).
Akl-i kull Apsolutna pamet, Allahovo dž.š. znanje, Allahova dž.š. pojava, Allahova dž.š. aktivna svemoć stvaranja. Jedan od naziva za Levh-i kaza.
Akl-i kāmil Potpuna pamet.
Akl-i meād Pamet vezana za ahiret.
Akl-i meār Pamet koja misli o tome odakle smo došli i kamo ćemo se vratiti.
Akl-i meāš Pamet koja služi u svakodnevnom životu, pamet vezana za život na dunjaluku.
Akrebijjet devri Približavanje Allahu dž.š.
Aksām-i šejtān Grupe šejtana.
Alijjet Svako Boje ime dodato meleku ili duhovnom biću.
Allah Vlastito Božije ime koje upućuje na sva Njegova imena. To je ime bića koje obuhvata sva svojstva. Svaki je Poslanik pod djelovanjem jednog posebnog Božjeg imena, a Muhamed a.s. je pod djelovanjem imena Allah koje obuhvata sva Božija imena.
Alāik Veze koje se traže da se njima nešto postigne.
Amel Postupak, djelo, primjena i izvršavanje vjerskih odredaba.
Amā' Stupanj jednosti Božije, neodređenost, opća skrivenost.
Amā-i mutlak Opća maglovitost.
Amāi Praiskonsko stanje, postojanje Allaha dž.š. pred manifestaciju svijeta.
Ankāu Darivanje kojim je Allah dž.š. otvorio (okrenuo) tijela svemira i svijeta.
Anāsir-i erbea Četiri osnovna elementa od kojih se sastoji materijalni svijet po mišljenju starih učenjaka: zrak, zemlja, voda i vatra.
Arad Slučajnost, akcidencija.
Arš Pojam koji označava Boje vladanje svijetom, prijestolje el-Hakka na sedmoj sferi neba; mjesto pojave svemoći i veličine er-Rahmana. Uzvišenost na nebu gdje meleki obavljaju molitvu.
Ashāb-i tevhīd Sljedbenici tevhida, sufije.
Ashābul-akval Teoretičari.
Asl Bit, korijen, stablo, temelj, osnova (mn. usūl).
Asl-i kull Opći temelj, osnova svega, temeljni izvor postanka.
Aslu-kulli-vudžūd Korijen svega postojećeg (el-Hakk).
Atvār-i seb'a Sedam faza duhovnog uspona.
Avālim Svjetovi (jed. ālem).
Avām Obični ljudi, ljudi koji su obmanuti o vlastitom stupnju.
Avārid Pojave.
Azbul-murīdīn Patnja muridu je drugovanje s drugima, osim Allahom dž.š.
Azm Odluka o ustrajnosti na sufijskom putu.
Ašk Ljubav, voljenje
Ašk-i hakīkī Istinska ljubav bez interesa i strasti, stvarna ljubav bez ličnog i čulnog, ljubav prema Allahu dž.š., Dobročinitelju i Stvoritelju svega stvorenog.
Ašk-i medžāzi Metaforička ljubav, ljubav koja se ne osjeća prema Allahu dž.š., već prema nečem drugom.
Bahr-i vahdet More jedinstva, bezgranični okean jednosti el-Hakk-a.
Bahr-i zāt Bezgranični okean Božije ličnosti, bića.
Bast Širenje, opuštanje kao oznaka duhovnog stanja, ataraksija. Ovaj termin kur'anskog porijekla čini antitezni par sa kabd. Allahovo dž.š. ime Bāsit.
Basīret Snaga srca, viđenje srcem, vid enje stvari kakve jesu, proviđenje, duhovno viđenje, intuicija, svjetlo u srcu preko koga se spoznaju istine o stvarima koje se ne mogu saznati vidom.
Behar Pojava ruhanijjet-a u unutrašnjosti.
Bej`āt Davanje prisege, ein zvaničnog pristupanja tarikatu na način preuzimanja obaveza i polaganja zakletve šejhu (v. muršid), priznajući ga za svog duhovnog učitelja i obavezujući se na poslušnost. To je odgovornost i za murida i za šejha, koji svaki na svom
Bejtul-hikme Srce u kojem nadvlada ihlās (iskrenost).
Bejtul-izze Srce koje dode do stepena džem` u stanju prikučivanja Istinitom (v. džem`).
Bejtul-mahrem Srce potpunog čovjeka (v. insāni kāmil).
Bejtul-makdis Srce čisto od veza s drugim osim Boga.
Bejābān Događaj u tarikatu.
Bejān-i mutlak Opća obaviještenost.
Bekā Vječno, suprotno od fenā - prolazno.
Bekā billāh Vječnost sa Allahom dž.š.
Bekā mekāmi Stupnjevi vječnosti. Posljednja tri stepena, mekām-a. (v. hadretul-džem`, džem`uldžem`, i ehadijjetul-džem`).
Belā Kušnja, ispit prijateljstva preko raznih poteškoća, bolesti i neprilika; to sve povećava i daje snagu za približavanje Bogu.
Berk Svjetlica, prvo svjetlo koje čovjek zapazi kao znak približavanja Bogu.
Berzah V. ālem-i berzah.
Berōn V. ālem-i mulk.
Bevāde Stanje koje se iz gajba pojavi u srcu, nekad izaziva raspoloženje a nekad neraspoloženje.
Bezm-i elest Prva trpeza. Na toj trpezi su bile okupljene sve duše, pa ih je Allah dž.š. upitao: Jesam li ja vaš Rabb (Stvoritelj, Gospodar)? Duše su mu odgovorile: Da jesi. Mi svjedočimo. (Kālū belā). Na toj trpezi duše su bile rasporedene po izvjesnim srodnostima;
Bezm-i vuslet Mjesto stizanja, vrlo prisan i blizak kontakt derviša sa Allahom dž.š. kojeg derviš osjeti nakon približavanja Allahu dž.š.
Bešer Radost, naziv za čovjeka – jer je Istiniti sobom zamijesio prirodu čovjekovu-priljepljivost.
Bešer Pet stvari: srce, duša, duh, skriveno, tajna.
Bi dārī Pojava Božijih darova
Bi mārī Pojava Boje veličine i zadovoljstva srca.
Bijeli nur (nūr-i ebjed) Svjetlo koje derviš vidi na četvrtom stepenu tarikatskog napredovanja.
Binefše Misao koja vodi dobrom djelu.
Bostān Bašta, vrt, mjesto osvjedočenja.
Božiji dah Udahnjivanje Božjeg duha (Rūh-a) koji je apsolutan, u svijet i ljude čime su dobili život, oživjeli.
Bu'd Udaljenost od bliskosti Bogu.
Bukā-i Adem Ademovo plakanje. bulbul, slavuj, duša, dah.
Bāde Spoznaja Boga, piće spoznaje
Bāg-i letāfet Ružičnjak dobrote i finoće.
Bām Stanje koje se pokriva pred drugim.
Bārika Prosvjetljenje od Boga od kojeg čovjek zašuti. To su počeci kešf-a.
Bārān Kiša, spuštanje darova od Boga.
Bātil Lažan, neistinit, patvoren.
Bātin Suština - poleđina, uzrok i izvor objektivnog, unutrašnji, skriveni, koji se ne vidi spolja, nutarnje lice, jedno od Allahovih dž.š. Imena.
Bāzū Pojava božanske snage.
Bīm-i mevdž Strah od skretanja sa tarikatskog puta.
Būj-i nāfe Mirisi darivanja Istine.
Būse Poljubac, dospjeti do sposobnosti saznavanja viših spoznaja.
Crni nūr Esved, svjetlo vezano za derviša šestog stepena tarikatskog napredovanja.
Crveni nur Ahmer, svjetlo vezano za stanje derviša trećeg stepena tarikatskog napredovanja.
Crvenkasti nur Eškar, svjetlo vezano za derviša drugog stepena tarikatskog napredovanja (v. seyri suluk).
Def U svakom dahu osjećati ljubav prema Stvoritelju i saznavati tajnu.
Defātir-i istidāt Bilježnice, registri, defteri, zakopano blago; čovjek koji po spoljašnosti ne izgleda vrijedan i znan, a u stvari je veoma učen.
Dehšet Zapanjenost srca od iznenadenja otkrića.
Dem Dah, momenat, vrijeme, glas koji se čuje iz naja; čovjek čije je srce od nemara i prašine zahrdalo tako da od prašine ne može puhnuti ni koliko jedan dah.
Derbāten Prošli dogadaji.
Dergā-i vahdet Dvije obale sa kojih se ulazi u more Boje jednoće.
Dergāh Vrata velikaša, prostor pred vratima velikaša, tekija.
Dermān Lijek, izlaz, pomoć
Dert Unutarnja duhovna bol za nečim; bol, briga, patnja.
Dervīš Mistik, sufija, čovjek; osoba koja je pristupila jednom od derviških redova radi duhovnog uzdizanja; skroman i pobožan čovjek koji žudi za spoznajom Istine. osoba koja je sebe i svoje poslove prepustila Allahu dž.š.; visoko moralan
Derūn V. ālem-i melekūt; unutarnje
Dest Ruka, snaga kod murida, (v. bazu).
Devrān Kruženje, kretanje u krugu koje simbolizira kruženje zvijezda oko sunca i predstavlja kopiju kosmosa. A devrān je sličan po značenju svom, obilasku hadžija harem-i Ka`bom.
Dihān Govor murida.
Dort dergāh Četiri mora.
Dort kapi Četiri kapije: šeriat, tarikat, hakikat, ma'rifet.
Dost Prijatelj tarikata.
Dova Traženje, moljenje riječima.
Durretul-bejda Bijeli biser otkrića; Prva pamet; materija od koje su se razvile stvari.
Dva dženneta Časovi spoznaje Boga i onosvjetski raj.
Dva imama V. imāmān.
Dīn Vjera; Bog je stvorio sve postojeće da mu čini ibadet.
Dīr Boravište ljudi.
Dīr-der Svijet čovjekova kretanja.
Dōš ve hurūš Stanja uzbudenosti.
Džanān Uzvišeni Allah dž.š., ljubljeni, jako ljubljeni, predragi, premili, izuzetno željeno Biće od onih āšika što su sebe i svoje srce predali neograničenom Biću koje je bez "zašto" i "kako".
Džeberut Viši duhovni svijet.
Džebr Prisila.
Dželāl Svemoćni; svojstvo Boje svemoći kojim se čovjek upozorava na Božju srdžbu.
Džem' Skup, naziv za četvrti stepen tarikatskog napredovanja, derviš pod djelovanjem Božjeg imena el-Hakk. U ovom stepenu el-Hakk je zāhir (vidljiv), a halk (čovjek, stvorenja, derviš) je btin (skriven). To je stepen ekstaze i dospijeća u džennet. Do ovog meka
Džem' ve tefrika Približavanje i odvajanje.
Džem`ijjet Skup nastojanja na putu priključivanja Bogu odstranjujući sve drugo.
Džem`ul-džem` Šesti stepen tarikatskog napredovanja, kada derviš postaje šejh (v. muršid), sposoban da druge odgaja i upućuje. To je vahdet (jedinstvo), ali jedinstvo koje se dijeli na dvoje: bātin i zāhir. On (Allah) je prvi i posljednji, On je vidljiv i nevidljiv. K
Džemal Javljanje svojstva Božije dobrote i milosti.
Džennet-i me'vā Bašča, raj Me'vā, predjel uzvišenog stepna u Gospodara.
Dženāb-i ilahi Božja uzvišenost (v. ehadijjet).
Dženāb-i kibrijā Veličina Allahove dž.š. moći.
Dženāb-i mevlā Gospodar svemoći, vlasnik veličine i moći.
Džeres Zvonce, tarikatsko upozorenje.
Dževher Bitak nečeg što samo po sebi postoji.
Dževr Zastoji u uzdizanju murida.
Dževāb Dati odgovor na pitanje po smislu.
Džezba Ekstaza, nadahnuće Premilostivog, momenat kad Allah dž.š. privuče čovjeka sebi pa on od silnog oduševljenja bude zapanjen i ushićen skoro do ludila usljed neposredne blizine Njegove sveobuhvatne ljepote koja traje kao bljesak; privlačenje roba Allahu A
Džezbe-i hajālijje Umišljena ekstaza.
Džezbe-i hakikijje Istinita ekstaza, zevk ruhāni i irtihā-i nefsāni (užici duha i duše).
Džezbe-i sālise Treća ekstaza.
Džezbun Kad nešto iznutra vuče i privlači Allahu.
Džilvetije El-Hakk je skriven a halk je vidljiv.
Džinān-i erbe'a Četiri krila, četiri prva stanja: tevhid-i efāl, tevhid-i sifāt, tevhid-i zāt i džem`.
Džism Atom, tijelo koje ima tri dimenzije.
Džuz'ijje Pojedinačna imena stvari, partikularije.
Džān Duša, rūh s kojim je tijelo živo. Odlaskom ruha iz tijela čovjek biva mrtav.
Džāvidān Vječit, vječita trajnost, besmrtnost.
Džāzib Onaj koji privlači, tj. Allah dž.š.
E`alā El-Hakk, koji se manifestuje u svim oblicima postojanja, manifestuje se kod čovjeka u najuzvišenijoj i najsavršenijoj slici.
E`arāf Osvjedočenje istinitosti, pojava nekog svojstva Istinitog Boga kod svake stvari i predočenje toga svojstva na dotičnoj stvari.
Ebdāl Četrdeset evlija koji su se uzdigli iz nižih ljudskih stanja u viša. Dijele se u tri grupe: 1. krkleri (40), 2. jedileri (7) i 3. učleri (3). Oni su nasljednici halifa koji su bili poslije Poslanika.
Ebdžed Od početka, arapska abeceda. Sistem brojčanih vrijednosti arapskog hurufata (alfabeta) kojim se odreduju datumi.
Ebed Beskonačnost u budućnosti.
Ebru Svojstva jednosti Božjeg bića.
Ebul-vakt Čovjek koji vlada situacijom (v. ibnul-vakt).
Edeb Odgoj, kultura. Poznavanje određenih ponašanja pomoću kojih se čuva od raznih grešaka.
Ef'āl Djela, djelovanje. Prema učenju tesavvufa, djela pripadaju Allahu dž.š. Sve što se vidi i ne vidi, što čine ljudi, životinje, biljke, sva zbivanja u kosmosu su rezultat Božjeg djelovanja. Doživljaj ove istine je u sferi prvog stepena tarikatskog uzdizanj
Eflāk (jed. felek) Nebeske sfere.
Efrād Posebni ljudi, individue. Hudāmi stepena duše sklone zlu (v. hudām). To su pojedini dobri ljudi na koje nema uticaja ni kutb, nisu u tarikatu i ne pripadaju hijerarhiji evlija. Ovo su darom od Allaha odgojeni ljudi. Među efrade spadaju Hidr i neki kutbov
Ehad Ime bića Božjeg, jedan u odnosu na brojnost, svojstva, imena i nevidljivost. Vani je sve što postoji, dunjaluk i ahiret, svojstva i imena, to je sve po mekamu Jedan (Ehad). sve što ima u Božjem znanju je Hu (Jedan - Ehad).
Ehad biz-zāt kull bil-esmā Jedan po Biću, Sveobuhvatan po imenima
Ehadijjet Jedan, apsolutna jednoća.
Ehadijjetul-`ajn Jednoća osnove (materije, bitka), jednoća izvora.
Ehadijjetul-džem` Jednoća spajanja, jednoća skupa, jedan od naziva za sedmi stupanj tarikatskog uzdizanja. Ovaj stupanj ima samo gavs ili kutb tog vremena kao istinski odabranik i halifa Muhammeda a.s.
Ehadijjetul-kesre Jednoća mnoštva.
Ehl-i bejt Familija i potomstvo Poslanika: hazreti Fatima, hazreti Hasan, hazreti Husejn i hazreti Alij a.
Ehl-i derd Brižan, dostojan nosilac unutarnjeg duhovnog bola.
Ehl-i dil Velikani srca, ljudi srčane čistote.
Ehl-i fenā Oni koji su se utopili i nestali u moru Allahove dž.š. jedn (v. fenā fillāh).
Ehl-i hakk Pripadnik Istine, čovjek od Istine.
Ehl-i hāl Sufija kod kojeg dominira häl duhovno proživljavanje bez spoznaje (äšik).
Ehl-i irfān Ljudi savršenstva pirovi i šejhovi, čovjek od spoznaje.
Ehl-i kemāl Ljudi dostojni savršenstva.
Ehl-i kešf Ljudi otkrovenja.
Ehl-i merātib Ljudi duhovne veličine, oni koji su se uzdigli na stupnjeve duhovne veličine.
Ehl-i tarīk Pripadnici jednog derviškog reda.
Ehl-i vudžūd Ljudi stabilnog i stvarnog postojanja, oni koji su postigli sposobnost da vladaju sobom; četvrti stepen tarikatskog napredovanja.
Ehl-i zikr Ljudi koji stalno eine zikr pobožnjaci, u jednom smislu i poznavaoci zikra, šejhovi. (Kur´an, En-Nahl 43; El-Enbija´, 7)
Ehlullāh Allahovi ljudi, Allahovi dž.š. prijatelji, evlije. Oni koj upoznaju Božja djela, svojstva imena i koji su svoja djela, svojst va i bića utopili u Biće Istinitog u svojstva Istinitog i djela Istinitog, pa otkriju, postane im jasno da su djela, svojstva i
Ei-ma`lūmul-ma`dūm Poznato kojeg nema. Oni su ma`dūm - nepostojeći za nas, ali su Bogu poznati - m`alūm, predmeti i pojmovi koji su poznati Svemogućem Bogu, ali se još nisu pojavili kao fenomeni.
Eimmetul-esmā' Najveća imena, grupa od sedam ili dvanaest imena u kojima se nalaze sabrana sva ostala imena, esmāul-husnā, 99 lijepih Allahovih imena. Vodeća imena Božja su: Hajjun, Alīmun, Murīdun, Kādirun, Semī 'un, Besrun, Mutekellimun.
Ekmel Savršen, najpotpuniji evlija koji je upotpunio stupnjeve tarikatskog napredovanja i postigao savršenstvo.
Ekmelijjet Usavršavanje i upotpunjavanje stupnjeva, nastupa poslije perioda približavanja, (v. kurbijjet).
Ekmelijjet devri Period usavršavaja u napredovanju ka Allahu dž.š.
Ekmelu medžellel-hakk Čovjek je najsavršenija pojava Istine, jer je on najčasniji ekstrakt, a svemir okuplja sve istinitosti postojanja i njihove stupnjeve.
El-ahfā Najskrivenije.
El-aktāb vel-gijās V. kutb i gavs.
El-evlija V. evlija.
El-hafā Skrivenost.
Elif Znak jednosti Božjeg bića.
Emer Zapovjed da se stvar pojavi.
Eminullāh Pouzdan, vjeran, siguran, čovjek od povjerenja.
Emmāre Duša sklona zlu, prvi stepen od sedam stepena - duše.
Emr-i kun! Allahova zapovijed `Budi!"
Emānet-i ilāhijja Šest osobina
Ene `inde zanni abdī bī Ja sam kod Moga roba kako Me zamišlja.
Enfus (jed. nefs), duše.
Enfus-i seb`a Sedam stanja duše, sedam duša.
Enfus-i āfāk Unutarnje i vanjske spoznaje, unutarnjost čovjeka i svjetovi oko njega.
Enāne Egotizam, egocentrizam.
Erbāb-i tefrīk Oni koji razjedinjuju, vještaci za rasipanje društva.
Erbābul-akvāl Ljudi koji teoretski poznaju islam.
Erenler Oni koji su stigli blizini el Hakka.
Ervāh Grupacija duša u ezelu (v. ezel).
Es-sifātur-rebānijje Božanska svojstva.
Esbāb-i muhassale Uzroci uspjeha: pokajanje, ispravnost uputa i pouzdanje u Boga.
Esfār-i selāse Tri putanje koje čovjek prelazi da bi saznao i shvatio sebe od početka do kraja, da bi upoznao sebe i Boga Stvoritelja, te da bi saznao odakle dolazi, dokle je stigao igdje treba da ide.
Esmā-i hakikijje Imena Istine.
Esmā-i halkijje Imena stvorenog. esmä-i ilähijje, božanska imena.
Esrar (jed. sirr), tajne, tajne stvari, nešto držati u tajnosti.
Esāfil-i nās Najniži ljudi, oni koji se spuštaju ispod životinjskog nivoa i koriste vjeru za ovosvjetska dobra.
Ev-ednā Ili još bliže – označava ehadijjet, sedmi stupanj tarikatskog napredovanja. Ovaj dio ajeta ukazuje na najviši mogući stupanj blizine Allahu dž.š., a sami ajet se odnosi na miradž Muhameda a.s.
Evlija (jed. velijj), Allahov dž.š. prijatelj, ljudi počašćeni nadahnućem.
Evlijāullāh Prijatelj Allaha dž.š., treći stepen duhovnog uzdizanja u tarikatu, nefs-i mulhimma, posljednji stupanj na prelazu izmeđ u stupnja tame i stupnja svjetla.
Evlād-i resūl Poslanikovi potomci, mogu biti unuci od Fatime i Alije, zatim muslimani koji su istinski, na snu ili u polujavi vidjeli ili susreli Muhameda a.s., kutbovi i gavsovi - duhovni nasljednici Muhameda a.s.
Evtād Desni i lijevi bajraktar, desni bajraktar je zadužen za hukmove na Zemlji. Ova dva bajraktara zajedno sa Kutbul-gavsom sačinjavaju trio koji se naziva ućler.
Evvelu mā halekallāh Prvo što je Bog stvorio.
Ezel Prošlo, iskonsko, vrijeme koje nema početka, prapočetak.
Ezelī Nešto čemu nije prethodilo nepostojanje.
Fahr-i džihān Ponos svemira, Muhamed a.s.
Fahr-i ālem Ponos svijeta Mustafa, Muhamed a.s.
Fakir Fini, blagi čovjek, latif, ugodnik, čija ljepota zadire u svaku poru kao kakav prijatan miris koji svugdje zađe. Muhamed a.s. je bio najbolji fakir.
Fakirluk Jedan od najvećih stupnjeva u evlijaluku. Svaki evlija nije fakir.
Fakr Ne biti potreban nikome osim Allahu.
Fasl Satovi (vrijeme) odvajanja.
Fejz-i akdes Darovanje od Boga u prapočetku.
Fejz-i mukaddes Darovanje od Boga u dotičnom slučaju.
Fenā Duhovno nestajanje, iščeznuče i utapanje u Božja svojstva, suprotno od bekä.
Fenā fillāh Nestati u Božjoj jednosti. čovjek koji se oslobodio sebe i svoga ja, te se utopio u moru Allahove dž.š. jednosti. Prva tri stupnja su stupnjevi utapanja u more Allahove jednosti.
Fenā fī Zāt Izgubiti sebe, nestati, utonuti u Biće.
Fenā fī ef'āl Utapanje djelovanja u Božije djelovanje.
Fenā fī sifāt Utrnuće svojstava derviša u Božja svojstva.
Fenā fī šejh Stapanje vlastitog djelovanja, svojstava, bića sa djelovanjem, svojstvima, bićem šejha. Utapanje u šejhu. Tu spada i oponašanje šejha (taklid) a sve to dovodi do poprimanja osobina, načina života, terbijeta (odgoja) i čistoće šejha. Ovo je nužno za napre
Fenā mekāmī Naziv za prva tri stupnja, stupnjevi utonuća: Tevhid-i efāl, tevhid-i Zāt. Ovi stupnjevi se spajaju sa bekā stupnjevima u četvrtom stupnju (džem`).
Fenā ruhānī Duhovno nestajanje' gdje derviš sebe ne vidi.
Ferjād Zikr i koristan govor, ali i jauk (zbog bola odvojenosti od Allaha).
Ferk Odvajanje stvorenog i Stvoritelja, svjesno stanje robovanja.
Ferk ba`del-džem` Odvojenost poslije džem`a; v. seyr anillāh, bekā billāh.
Ferk kablel-džem` Odvojenost prije džem'a, v. seyr anillāh, bekā billāh.
Ferkul-evvel Prva odvojenost, prvo odvajanje (stvorenog od Stvoritelja).
Fetedellā "Pa nadnio" (en-Nedžm, 8.). Ovaj dio ajeta se odnosi na četvrti stupanj (džem` ili nefsul-mutmeinne). Ovi ajeti su objaviljeni povodom mi`radža Allahova Poslanika s.a.v.s., a u tesavvufu oni asociraju na duhovni mi`radž svakog derviša.
Fetre Osnova u prirodi, period.
Fevāid Postizanje tajne o sebi.
Figan Ispoljiti svoje unutarnje stanje.
Firār Bježanje (Bogu).
Fudžūr Ono što je grijeh.
Fujūdāt-i Muhammedijje Darivanje radi Muhammeda.
Futuhāt Osvojenja, otkrovenja, duhovna otkrića, inspiracije.
Futūh Otkrovenja u vidljivom svijetu.
Fāil-i hakīki Pravi, istinski izvršilac, Allah dž.š.
Gaflet 1. slijedenje nefsa, trošiti vrijeme uzalud, 2. nepažnja, nehajnost, neopreznost, duhovni nemar i zaborav, stanje kada je čovjek okupiran drugim osim Allaha dž.š. "Gaflet je spavanje srca pa ne vrijedi kretanje jezika ako srce spavak, a ne smeta mirova
Gahmār Svojstva raspoloženja (sifāt-i bastijje).
Gajb Nevidljivi svijet, sve što je nevidljivo našim čulnim očima. Tajanstveno, nespoznajno, odsutno, sve što je skriveno, znano samo Allahu i onima koje je On za to znanje odredio
Gajb-i evvel Prva skrivenost.
Gajb-i huvijjet Skrivenost identiteta Bića.
Gajb-i mutlak Opća nevidljivost svijeta, apsolutna skrivenost.
Gajbet Odsutnost srca od ljudskih stanja i stvari što se dogadaju oko njega, zbog zauzetosti onim što se na srcu pojavljuje.
Gajbul-gujūb Skrivenost skrivenosti, tajna nad tajnama.
Gajret Nastojanje da se nešto postigne, trud.
Gam kāde Stanje pokrivenosti.
Gavs Kutb-i - aktāb, stožer evlija. U svakom vremenu postoji jedan evlija Kutb, stvarni halifa svog vremena. Duhovni prvak (Imam) u dotičnom vremenu, v. kutb.
Gerdāb Mlin, mjesto osvjedočenja.
Gevher Viša značenja, dragulj.
Gevher-i suhān Božanski darovi.
Gonul Osjećajni centar čovjeka, duhovna strana srca.
Gul Život, ruža, kod nas đul.
Gul karanđoloz Samozvani šejh.
Guldesta Božanski dahovi.
Gulzār Čistina, prostranost, otkriće i nutarnje raspoloženje.
Gumān ebru Pokazivanje teškoće koju uzrokuje skraćenost.
Gurāb Oblik čovjeka, univerzalno tijelo.
Gāfil Neznalica, nemaran, koji duhovno nije probuden ni oživljen.
Gībet Loše govoriti o nekome u njegovoj odsutnosti, iznositi tuđe mahane, ogovarati nekoga.
Gōl Podređenost Božjem određenju, stepen ubudijjeta.
Gūj Podređenost Božjoj presudi.
Habīb Miljenik, vrlo voljeni. Najviši stupanj zaljubljenosti u Allaha dž.š. Niži stupnjevi su muhibb i sālik (onaj koji voli, onaj koji putuje).
Hadret-i hamse Pet prisutnosti: 1. lā te'ajjun - neodređenost, 2. te'ajjun-i evvel - prva određenost, 3. te'ajjun-i sāni - druga određenost, 4. ālem-i gajb - svijet skrivenosti, predodžbena slika, 5. ālem-i šehäādet - svijet osvjedočenja, fizička slika. Hadret-i hamse
Hadretul-amāi Prisutnost skrivene jedinstvenosti.
Hadretul-džem' Veličanstvo skupa, peti stupanj tarikatskog napredovanja, (nefs-i rādijje).
Hadretul-ervāh Gospodstvo duša.
Hadretul-ilm Časno znanje (Allahovo).
Hadretul-ummehätul-esmäi Veličanstvo matičnih imena.
Hadždž Stupanje, hod u tarikatu.
Hadždž tarīkata Hrana i prijevoz tarikatskog hadža su želja za čovjekom koji vodi u tarikatu i primanje zakletve i upute, stalno spominjanje (zikr) Allaha unoseći se u značenje dok se ne postigne živost srca, a onda bude zauzet zikr-i bātinom (unutarnjim zikrom), dok se
Hafijj Nutrina ili bātin, skriveno (sirru-sirr).
Hajret Zapanjenost.
Hajsu kānellāhu ve lem jekun meahū šej'un Kada je postojao Allah i ništa drugo.
Hajāl Maštanje, ogledalo svjetlosti ljepote.
Hajāt Život.
Hakik-i abd Stvarni rob.
Hakikatul-vudžddijje (Istina postojanja), jedna je u svom sastavu i biću, a brojna je u svojstvime i imenima. Ne mogu se nabrojati odnosi, veze i pripadnosti. Oni su vječni, oduvijek i zauvijek, ne mijenjaju se oblici postojanja i: kojima se pojavljuju.
Hakk (el-Hakk) Vrhovna Istina Istinito, istinita stvar ili osoba pravda, istina. Jedno od Allahovih dž.š. imena i svojstava, vezano za četvrti stupanj tarikatskol napredovanja. Ono što je robtu naređeno od Boga dž.š. To je prisutno osvjedočenje.
Hakk erenler Istinske Allahove dž.š halife.
Hakk i halk Istiniti i stvoreno, od nos Istinitog prema stvorenon kao odnos sunca i dana.
Hakk u halku U svakom darovanju tj. u svakom stanju manifestira se Istiniti u stvorenom.
Hakk-i munekkeh i Hakk-i mušebbeh Istiniti koji je čist (od ikakve sličnosti), manifestuje se kroz stvorenja koja slike jedna drugima.
Hakkul-jekīn Utapanje čovjeka u Istinu i prisutnost u toj Istini znanjem, istinitost; konačište derviša tarikatskog napredovanja kada se on nalazi u Istini i nastupa sa Istinom. gledanjem i proživljavanjem; posmatranje Istinitog u znaku ehadijjeta. Sud o gajbu.
Hakāik-i ilahijje Božanske istine.
Hakāik-i mumkināt Istine mogućeg.
Hakīkat Stvarnost, bitnost, bit, srž
Hakīkat-i nūrijje Značenje imena El-Džami` (koji sakuplja - prijevod h. Mehmed Handžić)
Hakīkatul-hakāik Stupanj ehadijjeta, stupanj gdje se sastavljaju, sabiru istine, Biće.
Hakīkātul-Muhammedijje Muhammedova istina, stupanj iz prvog oličenja, stvar prije imena.
Halef Potomak.
Halifa Namjesnik, vrhovni poglavar svih muslimana u svijetu. Muhammed a.s. je Allahov dž.š. halifa na zemlji, a namjesnik Muhammedov a.s., u odsustvu duhovno-svjetovnog halife je kutb jednog vremena ili gavs. Halifom postaje i onaj salik koji se osposobi za šej
Halk Stvorenje, veže se za Božije ime.
Halka-i zikr Zajednički zikr koji se obavija u krugu (halki); halki može biti jedna ili više, zavisno od džemata.
Halvet Osamljivanje, odvojenost, susreti skrivenosti stvorenja sa Hakkom. Kod nekih redova traje četrdeset dana. Po tome je red Halvetije dobio ime.
Halvet-i muharremijje Povlačenje u mjesecu muharremu.
Halvet-i mūridīn Povlačenje murida.
Halvet-i tehzīb Povlačenje koje pred hilafet naredi muršid.
Hamd Zahvaljivanje, Allahu.
Harfovi Slova, dijele se na: 1. hurūf-i resmijje-pisménà, 2. hurūf-i sūrijje-slike, 3. hurūf-i hakikijje - stvarnosti.
Harābāt V. ālem-i nāsūt.
Hased Zavidnost, zavist, ne željeti drugom dobro, osjećati u sebi ljutnju zbog dobra što ga drugi ima.
Hatt-i istivā Stvarnost čovjeka ili jednakosti (ravnine), ravna crta.
Hatt-i sebz V. ālemi berzah.
Hatt-i sijāh (crna pruga), nevidljivi svijet.
Hauf Bojazan pred nečim što ne volimo i ne želimo ili strah da nam nešto ne ode iz ruke.
Havādisul-mumkine Moguće pojave.
Havās-i hamse Pet osjetila: vid, sluh, miris, okus i opip.
Havāss Odabrani Ijudi, elita među ljudima, koji poznaju tarikat do u detalje, u teoriji kao i u praksi. Elita ljudi koja se služi vedždom.
Havātir Značenje koje se pojavi u potrebi i želji, što se pojavi u srcu, prisjećanje.
Havātir-i erbe'a Četiri osjeta, prisjećanja.
Havātir-i kalb-i sitte Misli srca šest, v. hātir.
Hazna Riznica, blago.
Hazret-i ilm Veličanstvo Božjeg znanja u kome nikad nema promjene.
Hazret-i rubtibi Položaj imena i svojstava po značenju.
Hazret-i zul-Dželāl Veličanstvo Veličine.
Hašrun-nešr Trenutak proživljavanja.
Hejbet Posljedica, trag viđenja Allaha srcem, to je stupanj evlija.
Hejlele Za vrijeme zikra izgovaranje rečenice "Lā ilāhe illellāh"
Hejūla Skrivena pramaterija iz koje su nastale slike odsvakle, suština pojedine stvari. Bitak za sve što postoji.
Hevā Želja duše prema nečemu, strast.
Hevā-i nefs Strastvena želja, požuda raskoš, osoba naklonjena tjelesnim užicima.
Hidr Vječno živi, onaj koji je zadobio vječiti život, pejgamber ili evlija; evlija koji se napio vode života, kao Musaov a.s. ilm - ledunski upućivač, rob (abd) zvani Hidr (po nekima to je bio Ilyas a.s.)
Hidr i Mūsā Aluzija na dogadaj iznijet u Kur'anu: i sufijsko tumačenje pojmova: lađa - urednost, bogobojaznost; dječak- pohlepa za čašću, zid - umišljenost.
Hidžāb Zastor, zapreka da se pojavi istina u srcu, veo pred Allahovim licem.
Hidžābul-izzeti Zapanjenost i zbunjenost pred zastorom Boje moći.
Hifzut-tarīk Čuvanje tarikata.
Hikmet Suština stvari i njihove odlike, mudrost, znati i prema tom znanju postupati i ponašati se.
Hill-i asli Osnovna dozvola, temeljna dozvola.
Himmet Usmjeravanje srca prema el-Hakku radi postizanja veza s Njim, energičnost u svijetu duša, zauzimanje za uspjeh u duhovnosti.
Hitāb Govor upućen prisutnom.
Hodā perverler Ljudi koje Bog direktno odgaja i vodi (Božji odgojenici).
Hodāvendigār Ljudi iz elite velikana koji čuju govor prirode.
Hrka Podobnost i selamet, odjeća znanja.
Hudām (jed. hādim) Ljudi pomagači koji uslužuju ili služe, pratilac, džin.
Hudūr Prisutnost srca sa oznakama uvjerenosti; zadovoljstvo, veselje u srcu i stupanj jedinstva koje se osjeti u srcu kao posljedica; prisutnost uz el-Hakka bez halka.
Hudždžetul-Hakk alel-halk Insān-i kāmil, dokaz Božji, dokaz Božjeg postojanja stvorenjima.
Hudžūm Snaga koja se pojavi u srcu bez pripreme.
Hurdegīr Ašikov govor.
Hurmet Poštovanje, uvažavanje, obzir.
Hurrijjet Izlazak iz okova ropstva i prekid svih veza; osloboditi se svega drugog osim Boga.
Hurrijjet-i ehass-i hāss Oslobodenje od spoljnih obaveza i osposobljavanje za prijem pojave nura, naročita oslobođenja.
Hurrijjet-i hassa Oslobođenje od robovanja željama.
Hurrijjet-i āmme Izlazak iz veza strasti, opće oslobođenje.
Hurūdžul-ārif Arifov izlazak iz iskušenja.
Hurūf Istine, fakti na ploči zbivanja.
Hurūf-i ālijāt Stvarni, predmeti u gajb-ul-gajbu, visoka slova.
Husn Priključivanje Allahu, ljepota kao jedna od njegovih osobina.
Husn-i džemal Ljepota lica, ljepota uopće.
Husn-i edā Ljepota izvršenja (vanjskih dužnosti).
Husn-i zann Lijepo mišljenje, povoljno mišljenje, povoljan sud o nekome, suprotno: sü-i zann.
Husnī Što odgovara, kako odgovara.
Huvel-Džāmiu On je onaj koji okuplja. Lukovi Druge određenosti Teajjun-i sāni. Pravac nužnog i pravac mogućeg stoje međusobno kao uzrok i posljedica i ne mogu se ni posmatrati jedan bez drugog i njih okuplja značenje imena "Koji okuplja" - Džāmi`.
Huvijjet Istina u svijetu gajba.
Huvijjet Ulūhijjet i Rubūbijjet, znači: On, Allah, Gospodar (Samed). Boje osobine - tajnovita istinitost, božanstvenost i osobina Gospodara.
Huvijjet-i ilāhijje Božja jednost (samo On)
Huvijjetul-ehadijje Jednost jednosti.
Hušjāri Mekām sahv - stupanj nestanka derviša.
Hāb Nemarnost i malo ibadeta.
Hādžis Prva predstava.
Hāk Zemlja, prah, naše tijelo.
Hākim-i enfus-i āfākijje Sudija života u čovjeku i svemu što je izvan njega, nutrina čovjeka i svemira.
Hāl Pojava, odnos vezanosti duše i tijela u jednom momentu, stanje, traženje sa stanjem, ono što se pojavi na srcu.
Hāl-i dil Stapanje srca u duhovnom smislu.
Hāl-i fakr Stanje ovisnosti od Allaha, siromašno stanje istinskog derviša.
Hālik (Tvorac Stvoritelj).
Hālt Pust, prazan, nenaseljen, bez ikoga.
Hāmir Ono što je u čovjeku duhovno, pomoću njega se postiže stupanj fenā fillah (nestajanje u Božanstvu). To se ostvaruje Jednošću Božjeg bića, odstranjivanjem svih vezanosti svoje ličnosti i osjećanjem sebe u Božjoj prisutnosti.
Hāssul-hass Elita elite, grupa Ijudi koja osjeti kemal, osjet visine savršenstva.
Hātir Vijesti ili govor koji se pojavi u srcu ili umu.
Hātirul-`akl Misli razbora.
Hātirul-jekin Misli sigurnog znanja.
Hātirul-melek Misli meleka.
Hātirun-nefs Misli duše.
Hātirur-ruh Misli duha.
Hātiruš-šejtān Misli šejtana.
Hātirāt Ono što prede preko srca od propisa tarikata.
Hāzur-i makstid Stvari koje su prisutne.
Hōn (krv) Prljavština grijeha.
Hū (On) Zamjenica trećeg lica jednine muškog roda, Allah, On. To je Uzvišeno Biće koje naš um ne može obuhvatiti, ni oko vidjeti. To je pojam Boga prije svakog imena i atributa. To je samo On Allah, a svi opisi dolaze u Njegovim imenima. Jedno od velikih Božjih
Hūm (ašikovo srce) srce zaljubljenog u Allaha.
Ibn Tejmije Veliki oponent Ibn Arebija za Ibn Arebija je rekao: "On je najbliži Islamu od svih zagovornika vahdetul-vudžūda i najbolje od svih njih govori na mnogo mjesta, jer on zna razliku između pojavnog i nepojavnog, vidljivog i nevidljivog, i on zagovara put sa
Ibnul-vakt Dijete svog vremena, sušti rob.
Ibādet Molitva radi sebe, da bi se odužili. Veći stupnjevi su ubūdijjet i ubūdet.
Idžmālen Ukratko, sažeto, obratiti pažnju na suštinu.
Idžābe Odgovor na dovu, uslovljen je voljom iz praiskona (ezel).
Idžāzet Izun (dozvola), ovlaštenje.
Idžāzetnāma Službena tarikatska isprava trajne vrijednosti, dozvola za primanje u tarikat i nadziranje i sprovođenje cjelokupnog tarikatskog odgoja.
Ihlās Iskrenost u svojim djelima, ne tražiti drugog svjedoka osim Boga.
Ihsān Uljepšavanje, postupak koji treba znanju.
Ihtijār Starac, stanje derviša u kojem on vlada sobom, zrelost, odabiranje Boga dž.š. nad odabiranjem sebe.
Ihtimāl Mogućnost povezivanja sa više slučajeva, pojava u srcu, osjet, doživljaj kao posljedica pravednih postupaka, mekam-i džem'.
Iki nimet Dva nimeta, stalni zikr u srcu i dizanje perde, otkrivanje tajni.
Iktibās Pojava svjetla, svetosti na mjestu ljupkosti - blizine.
Ikān Viši stupanj spoznaje od irfäna, detaljniji i sa uvjerenjem.
Ilhām Nadahnuće, unutrašnja inspiracija koju daje Allah dž.š., procjenjivanje što treba a što ne treba činiti, šta je dobro, a šta ne. Ugodan govor koji dolazi od strane el-Hakka (na uho duše). Ilhäm se postiže u trećem stupnju tarikatskog napredovanja (nefs-i
Ilm Nauka, znanje, znanost.
Ilm minallāh Znanje koje se dobija od Boga.
Ilm-i akl Znanje razuma.
Ilm-i billāh Spoznaja o postojanju Boga.
Ilm-i hakīkat Nauka o suštini i biti stvari, nauka stvarne istine.
Ilm-i ildhi Božanska spoznaja, božansko znanje.
Ilm-i ledun Boje znanje, tajanstveno el-Hakkovo znanje koje samo njemu pripada. Tim tajanstvenim znanjem Allah dž.š.. je neposredno obdario poslanike i evlije.
Ilm-i ma'rifet Visoka nauka o umijeću, nauka o vještinama, nauka spoznaje.
Ilm-i mahv Nauka o poznavanju čovjekove duše, nauka o brisanju čovjekove duše.
Ilm-i meallh Spoznaja, stupnjevanje u spoznavanju Stvoritelja.
Ilm-i sirr-i hurufāt Poznavanje tajne harfova u Kur'anu a.š.
Ilm-i tahkīk Istinsko poznavanje pojave, osjećanje sklonosti i žudnja za Uzvišenim, kada se stvarnost otkriva bez ikakvog patvorenja.
Ilm-i zāhir Nauka o vidljivom, pojavnom, nauka o vidljivim stvarima.
Ilm-i šeriat Nauka islamskog zakona, odnosi se na sve dijelove života, rada, ibadeta i odnosa muslimana pojedinca i cjelokupne muslimanske zajednice (Umma).
Ilmu tābiun bil-ma`lūm Znanje koje slijedi iz poznatog.
Ilmul hāl Nauka o stanju, poznavanje stanja.
Ilmul-bātin Nauka o značenju skrivenog teksta, nauka o skrivenim tajnama, nauka o srcu i duši, nauka s kojom se spoznaju Božije tajne.
Ilmul-esrār Znanje tajni, nauka o tajnama.
Ilmul-irfān Znanje Istine, znanje i spoznaja Allaha dž.š., poznavanje (istinske) spoznaje!
Ilmul-jekīn Uvjerenje na osnovu predaje.
Imena Božja u mekāmima , jedinost.
Imāmān Dva imama, dvije osobe; jedna od njih na desnoj strani kutba - ona bdije nad duhovnim, nevidljivim svijetom.
Imān Islamsko vjerovanje. Tri su vrste: taklidi (oponašanje), istidlālī (dokazivanje) i tahkīkī (istinski imān)
Inne ilā Rabbiker-rudž`ā Povratak Bogu ("uistinu je povratak tvome Gospodaru").
Insijjet Najprijatnije drugovanje sa zikrom i učenje Kur'ana.
Insān Stablo moći. Čovjek je u svijetu slika postao, a u svijetu znanja je oduvijek. Čovjek je stvoren u svijetu vidljivog, a u svijetu znanja je oduvijek postojao.
Insān-i kāmil Potpun čovjek.
Insāān-i nākis Manjkav čovjek, vidi jednost svojstva i jednost djela (tevhid-i sifat i tevhid-i ef´āl) ali nije dostigao jednost Bića (tevhid-i Zāt).
Intibāh Upozorenje, dizanje aljkavosti, nemarnosti sa srca.
Intisāb Pristupanje jednom tarikatu, (učlanjenje, pripadnost).
Inziādž Pokreti srca u stanju ljubavne zanesenosti, djelovanje vaza i zikra na mu'minovo srce, pokret srca pod uticajem slušanja uputa i vaza.
Ināber Ljudi koji su zamijenili svoje ranije stanje jednim novim stanjem.
Inājet Pomoć i ljubav od Boga, ljubav koja se postiže kao nagrada za izvršavanje Božjih naredbi.
Irfān Viši stupanj spoznaje, istinsko znanje.
Irāda Žar od vatre ljubavi u muridovom srcu koja ga usmjerava prema istinitosti.
Irāde Volja, u tarikatskom napredovanju se postepeno gubi svoja volja i želja te se stapaju u volju Allahovu.
Irādet Činiti sve svojom voljom, Allahovo dž.š. svojstvo.
Iršād Upućenost u derviški red, buđenje čovjeka iz uspavanosti i nemara, osposobljenost derviša za vodiča drugim ašicima, proces vođenja i odgajanja murida od strane šejha, muršida.
Isbeajn-i Nūr-i Hakk Dva vida božanskog svjetla, dva Božja svojstva (sifata): Džemāl-ljepota i Dželāl-veličina. Božja svojstva kahra (nadmoći) i lutfa (dobrote).
Isbāt Očitovanje postojanja Istinitog. Kad čovjekova svojstva nestanu pojavi se vječno postojanje Boga. Suprotno od nefī - nijekanje svojstva čovjek.
Ism-i 'azam Božije veliko ime koje okuplja sva druga imena. Kaže se da je to ime Allah jer je to ime Bića koje ima sva Božja svojstva, najviše ime.
Ism-i dželāl Vlastito Božije ime Allah koje okuplja sva imena i svojstva Božja.
Ism-i ummehāt Majka imena ili esmāul-husnā.
Istidrādž Natprirodno, sposobnost čovjeka koji nije dobar, kao sihr i vračanje.
Istidād Darovna sposobnost, pripravnost.
Istifāh Izbor čovjekova srca, s tim da je čisto pa da može usvojiti saznanja.
Istignā Pri spoznavanju Svemoćnog osjećanje veličine koja je skrivena.
Istigrāk Utapanje, nestajanje, ulaženje u more Allahove jednosti.
Istilāh Naziv.
Istilām Opterećenost tegobama u cilju ispita za sticanje dobrota Božjih. Istinska kibla, prisutna kod namaza srca, veličanstvo Jednosti i ljepota samedijjeta (el-hadretul-ehadijje ve džemālus-samedijje).
Ittihād Osvjedočenje postojanja Istinitog i Jednog Boga jer sve stvari postoje pomoću Njega. Zadnja četiri stupnja tarikata.
Ittisāl Čin sjedinjenja.
Izunnāme Dobiti ruhsat (dozvolu) za neko učenje. Pismena dozvola za neko učenje ili neki čin.
Ištijāk Unutarnja privlačnost muhibba koja vodi prema voljenom da se sastanu (posjete, i osjete slast u tome).
Išāret Ukazivanje na nešto ali ne izravno, već putem simbola.
Jakūtetul-bejdā El-imān, bijeli dragulj.
Jek renk (jednobojnost), istovjetnost boje (ćullaha u tekijama).
Jek renk ve jek dil Jednobojnost i jedno srce.
Jekzet Shvatanje Allahovog upozorenja (budnost).
Jekīn Može biti uvjerenje preko znanja i uvjerenja preko gledanja i posmatranja.
Jevmul-āšir Deseti dan u mjesecu.
Kabd Stezanje (srca), čini par s bast (širenje), stanje strahovanja u srcu, tegoba, nelagodnost izazvana bez svjesne volje, ne nastaje i ne prestaje kad hoćemo.
Kabilijjet Sposobnost nošenja obaveza (tarikata), jedan od uvjeta za primanje u tarikat (drugi je istidād-podobnost).
Kabīh Ono što je protivno naredbi, ružno.
Kader Izvršenje odredenja-kadāa, kako to zahtijeva bit njegove prirode.
Kadā Presuda, predodredenje iz Božijeg znanja.
Kadīm Bespočetnost (vezuje se za Allaha dž.š.).
Kahr Podredenost moći Božjoj.
Kalb Srce i u njemu svjetiljka i svjetlo. Ogledalo gdje se pojavljuje ljepota Božja, srce je Božja kuća.
Kalem Nauka o detaljima.
Kalem-i E`ala Najviše pero, pero sudbine.
Karāra Nestanak kolebanja, čvrsta odluka.
Kavlul-hukemā Ono što su rekli mudraci.
Kavs-i imkän Luk mogućnosti. Drugi pravac Druge odredenostiTeajjun-i sāni. Sve moguće što doživljava bitak, neposredno ili posredno pripada Luku (pravcu) mogućnosti.
Kavs-i vudžūb Pravac nužnosti. Prvi pravac (luk, kavs) Druge određenosti-Teajjun-i sāni. Sve što nužno slijedi iz značenja svakog imena za Boje Biće kao Njegova Istina pripada luku nužnosti.
Ke's (čaša) Mudra riječ iz koje se ispija piće spoznaje ("vino").
Kebddijj Muhibbovo oponašanje (šejha) murida.
Kelime-i tevhid Riječ jednosti (Božije), izražavanje Allahove jednosti.
Kelime-i šisijje (Šitova osobina), darovi i pokloni od Boga mogu biti od Bića i od imena. Boje dž.š. Biće teče (manifestuje se, pokazuje se) u bićima svega postojećcg, a svojstva u prvim slikaina odredenim u svojstvima vanjskih pojava svijeta. Sve postojeće ima utvrdeni
Kelimetul-Muhammedijje Muhammedova riječ, Muhammedov mir, Muhammedova istina (Hakikatul-Muhammedijje).
Kemāl Čistota svojstva i djela, savršenstvo.
Kemālijjet Potpuna zrelost, savršenstvo, potpuno duhovno savršenstvo.
Kemālt Potpuna zanesenost u Istinitog.
Kenz-i mahfi Skrivena riznica.
Kenār Naći, susresti Božju tajnu.
Kerrubijān Meleki iz viših sfera.
Kerāmet Počast koju dobiju neki Božji prijatelji (evlije), kao dokaz ljudima u otkrovenju nekog segmenta tajnog svijeta. Npr. poznavanje tajnih misli i tajnovitih stvari (havātir, mugajjebāt), sposobnost prolaženja kroz vodu, kroz vatru i kroz zrak (tajji zemān,
Kesret Mnoštvo, suprotno od vahdet (jednost).
Kevn Egzistencija, bivanje, sve što jeste, makrokosmos.
Kevn-i džāmi` Bivanje koje sve okuplja, čovjek.
Kešf Momenti kada Allah nekom otkrije svoje skrivene odredbe i prave istine i slike, otkrovenje tajni iza zastora.
Kešf-i ilhāmi Otkrovenje postignuto višim nadahnućem.
Kešf-i nazāri Vidna, studiozna otkrovenja.
Kešf-i ruhāni Duhovno otkrovenje.
Kešf-i šuhdi Osvjedočena otkrovenja srca.
Kibur Oholost, gordost, silnost, nadutost.
Kimj-i āvām Zamjena prolaznih stvari vječnim.
Kimja Zadovoljstvo postojećim i odbacivanje želje za izgubljenim.
Kimjā-i havās Čistoća srca od dunjaluka.
Kimjāus-seāde Čistoća duše, "Alkemija sreće", jedno od najpoznatijih Gazalijevih djela.
Klisa Životinjski svijet.
Kudret (moć) `ilm (znanje), hajāt (iivot), tri svojstva života. U odnosu na stvaranje je naročito važan kudret, u odnosu na znanje važna je pamet, a u odnosu na život važan je Ruh (božanski dio duha u čovjeku).
Kullijje Utapanje ljudskih svojstava u Božije postojanje, u skup.
Kurb Stanje u srcu kada se osjeća, kao da se gleda, blizina sa Stvoriteljem, unutrašnja bliskost sa Bićm.
Kurb-i evvel V. kurb-i ferāiz, početak bliskosti.
Kurb-i ferāiz Obavezno približavanje Allahu dž.š. koje obuhvata tarikatsko napredovanje do četvrtog stepena (džem`).
Kurb-i nevāfil Približavanje putem nafila Allahu dž.š., to je nastavak usavršavanja u približavanju poslije kurb-i ferāiza. Neobavezno približavanje (nafila) koje nastaje nakon četvrtog stepena tarikatskog napredovanja (džem`).
Kurbijjet Približavanje Allahu, postizanje blizine, usavršavanje u tarikatu.
Kurs Mjesto ili stanje zapovjedi ili zabrana, položaj.
Kusūd Ispravno kretanje u traženju blizine Boga, ciljanje k Bogu.
Kutb Prvak jedne klase evlija, osovina, stožer. Jedna osoba koja postoji u svakom vremenu, najvrednija kod Boga u to vrijeme. Značenje duše za tijelo je kao značenje kutba za svijet.
Kutbijjetul-kubrā Stupanj prvog kutba koji se zove kutb-i aktab (kutb nad kutbovima).
Kāb-i kavsejn Blizina dva luka (blizu kao dvije očne trepavice), riječi iz sure En-Nedžm, govore o Mi`radžu, a upućuju na šesti stupanj tarikatskog napredovanja (džem`ul-džem`).
Kāfir Čovjek koji ne priznaje Boga, ne vjeruje, nezahvalnik, nemaran prema Bogu.
Kāmet Podobnost za viši nivo robovanja Bogu.
Kāmil Savršen, potpun, zreo, potpun voda, šejh, potpun čovjek. U tarikatu usavršen evlija koji može biti: insān-i kĀmil koji se usavršio do petog stepena tarikatskog napredovanja (savršeni vođa), koji se usavršio do šestog stepena tarikatskog napredovanja, pos
Latīfe Skrivene stvari, finese (kalb, rūh, sirr, sirru-sirr, hafijj, ahfā) Znaci u srcu o finesama stanja, tanani, precizni znaci razumijevanja, finoće koje se pojave u razboru.
Leb Govor, Božja riječ (usta).
Leb-i lāl Skriveno darovaje i duhovne slasti.
Leb-i šeker Božja Objava, šećer usne.
Leb-i širin Izravna riječ (ilhäm), slatke usne.
Lejletul-kadr Noć u kojoj derviš doživi osjećaj pripadnost Bogu. To je početak prispijeća derviša na visoki stepen.
Lejse ke mislihi šejun Ništa nije kao On. Nije moguće spoznavanje Boga, osim negiranjem sličnosti svega postojećeg s Njim, neka je uzvišen. Zato je rečen gornji ajet.
Lem jezel Oduvijek (odnosi se samo na Boga).
Letdif-i seb`a Sedam finesa, sedam finih veza tijela i duše (tijelo, kalb, rūh, sirr, sirru sirr, hafijj i ahfa).
Letāif-i kalb Finese srca, tajne srca. Ima ih pet: kalb-srce, ruh-duša, sirr-tajna, sirru sirr-tajna tajne, hafijj-skriveno, ahfā-najskrivenije.
Letāif-i nūr ve letāif-i zulum Finoće svjetla i tanahnosti tmine.
Levh-i hejūlā Ploča podobnosti i sposobnosti, gdje je ubilježeno koliko jedinka može da nosi i podnosi ono što njegov harf (lik) može podnijeti. Ovaj Levh pripada Allem-i šehādetu vidljivom svijetu, dok Levh-i kader, Levhi kazā i Levh-i nufūs pripadaju Nevidljivom svi
Levh-i kader Ploča sudbine. Stvari koje su upisane u prvoj odredbi ovdje su iskazane i opisane detaljnije... Ova ploča ima )oš dva imena: Levh-i mahfūz-Čuvana ploča i Nefs-i nātika - Dašak koji govori. Ploča određenja, određenosti. Ova ploča je kao srce.
Levh-i kazā Ploča u kojoj je upisano ono što se treba desiti. Ova ploča se zove i Kazā-i sābika - Prva odredba, Akl-i kull - Apsolutna pamet, Akl-i evvel - Prva pamet, Hakikat-i Muhammedijje - Muhammedska suština, Kalemi Ealā - Najviše pero i Ummul-kitab - Matična k
Levh-i n'ufūs Spisak ljudskih duša. Ovdje su predstavljene kroz količinu, kakvoću i modalitet. Opisano je u sve tri dimenzije. Ovaj spisak ie kao mozak.
Levvame Stanje čovjeka u drugom stepenu, duša koja sebe kori.
Levāih Pojava svjetla, istina spoznaje u svijesti. Izrazi koji pokazuju stanja kod početnika tarikata u njihovom uzdizanju. To može biti kao svjetlice koje se vide ili naročiti osjećaji skriveni u srcu.
Levām Pojava svjetla (nura) u srcu v. I cväi h.
Lezzet Slast koja se osjeti u prispijeću videnju ljepote.
Li meallāhi vaktun Momenat susreta s Bogom.
Likā Susreti: smrt, proživljenje i Kijāmet.
Lisānul-hakk Jezik Istine, savršen čovjek koji je dosegao stupanj istinitosti, insān-i kāmil.
Lmtihān Ispitivanje srca prijatelja (evlija) sa raznim iskušenjima od Allaha dž.š.
Lnferede Muhammed Muhammed je jedini kroz koga se manifestira Boje ime el-Džāmi` koje okuplja sva imena.
Lnsān-i hajvān (čovjek kao životinja), neznalica koji nije ni korak kročio u spoznaji Allaha dž.š.
Lnāba Program učenja koji se dobije od šejha prilikom pristupa tarikatu.
Lubb Suština Božjeg nūra, jezgro pojavnog.
Lutf Finoća, dobrota, stupanj ispravnosti.
Lutf-i dželīl Uzvišena dobrota, to je ono dobro koje nam Allah dž. š. daje za dobra koja smo mi učinili. '
Lutf-i hafijj Skrivena dobrota koju nam Allah dž.š. daje nevidom, poslije našeg lošeg djela umjesto svoj e srdžbe.
Lā ilāhe illallh Osim Allaha nema niko drugi dostojan da mu se ibadet čini, zikr prvog stepena: Nema Boga osim Allaha.
Lā jezāl Neprestano (odnos Boga i stvorenja).
Lāik Dostojan, prikladan, pristojan.
Ma'rifet Poznavanje, spoznaja Allaha dž.š.
Ma'rifet akli Spoznaja Allaha dž.š. stečena razmišljanjem.
Ma'rifet nazarī Spoznaja Allaha dž.š. stečena duhovnim usavršavanjem i vidovitošću.
Ma'rifet šuhūdī Spoznaja Allaha dž.š. stečena duhovnim osvjedočenjem.
Ma`rifetullāh Čista spoznaja Allaha dis.
Ma`stim Bezgrešan, nevin, ma'sumi su bili 14 nepravedno ubijenih potomaka ehl-i bejta.
Ma`štik Voljeni, Istiniti Stvoritelj, Allah dž. š.
Ma`štikul-ervāh U kog su duše zaljubljene, Ljubljeni.
Magribuš-šems Pokrivanje, istinsko osposobljavanje, ili prikrivanje duše tijelom, (zalazak sunca).
Mahbtibul-kūlūb Miljenik srca (Allah dž.š.).
Mahda Mjesto gdje se krije kutb od pojedinaca koji imaju sastanak.
Mahrem-i esrār Povjerljivi čuvar tajni, pouzdani nosilac tajanstvenosti.
Mahtab Pojava ljepote i ljubavi.
Mahv Nestajanje čovjeka spram postojanja Božjeg Bića, izgubiti se, nestajanje običnih čovjekovih svojstava.
Mahv-i ruhāni Duhovno brisanje.
Mahvul-džem` ve mahvul hakikijj Gubljenje mnoštva u jednoći jednosti. Neovisnost od mnoštva, gubljenje subjektiviteta.
Mahvul-ubndijjet ve mahvul-ajnil -abd Gubljenje ovisnosti o Bitku (spajanje).
Mahzar Mjesto gdje se nešto pojavljuje, izvorište neke pojave.
Majdan Kamenolom, rudnik, preneseno značenje - obilan izvor.
Manevijjāt Više spoznaje.
Matlebul-esmā Što iziskuje imena, nazive imenovanog.
Mebādi-i erbea Četiri principa: šeriat, tarikat, hakikat, ma'rifet.
Medžmeul-bahrejn Sastav dva mora.
Medžzūb Osoba koju je Allah odabrao i koja bez bola, truda i muke, bude dovedena do svih stupnjeva tarikatskog napredovanja, i postaje osposobljena za privlačenje.
Medžzūbu murīd Privučenost, snaga koja privlači murida.
Medžāz Preneseno značenje proživljena. Proživjeti uspavanom čovjeku srce; uspavan čovjek je ravan mrtvacu. Na ovaj način može proživljavati onaj savršeni vođa, učitelj koji posjeduje Isaova duha, znanja i spoznaje.
Mefātihul-gajb Ključevi nepoznatog.
Mehabbet Istinska ljubav.
Mehabbet-i ilāhijje Sredstvo saznanja, naginjanje duše prema nečemu čime je spoznala, božanska ljubav, ljubav prema Božanstvu.
Mehabbetullāh Ljubav prema Allahu dž.š.
Mehale Okititi se savršenim svoj stvima.
Mehalle Postizanje svojstava osobe koja ide do savršenstva spoznaje Allaha dž.š.
Mehenk Mjerilo kojim se nešto utvrđuje, jezički kamen kojim se utvrđuje.
Mejhdna Duhovni svijet, mjesto na kom se ispija piće spoznaje, ljubavi i približavanja Allahu dž.š., može biti tekija.
Mekteb-i irfān Škola spoznaje.
Mekteb-i medresa Škola.
Mekteb-i sibjān Škola za djecu.
Mekām Stupanj koji postigne murid izvršavajući obaveze kojim je zadužen; stupanj koji postigne derviš i vladanje po tome; stupanj gdje stvari teku potpuno kako treba.
Mekām dāveta Stupanj u kome se od Allaha dž.š. dobiva dozvola da se može pozivati u vjeru putem nadahnuća.
Mekām-i bešerijjet Ljudska sklonost, stupanj ljudskosti.
Mekām-i džezbe V. džem`, hadretul-džem`, džem`ul-džem`!
Mekām-i ehadijjet Sedmi stupanj, v. seyr anillāh, ehadijjetul-džem`.
Mekām-i el-ednā Stepen najveće blizine.
Mekāmi i`tinā Mjesto, stepen potpunog oslona.
Mekāmi ittihāda Četiri mekäma: džem', hadretul-džem', džem'ul-džem`, ehadijjetul-džem`.
Mekāmi melekā Arš-Isrāfil; Kurs Mikāil; felek-i atlās-Azrāil; feleki mukevkeb-Džebrāil. Ove mekāme zauzimaju ova imena: Muhīt (Isrāfil), Šekūr (Mikāil), Ganijj (Azrāil), Kadīr (Džebrāil).
Mekāmi sulūka Utapanje djelovanja, utapanje osobina, utapanje bića.
Mekāmi u tarikatu Zovu se još i tevhid mekāmāti, saznaju se preko imena i pozivaju se po njima, ima ih sedam.
Mekāmi ulūhijjeta Stepen prestanka želje da se dokuči Allah dž.š., pojava božanskih svojstava.
Mekāmi vilājeta Siddikijjāt i kurbet, iskrenost i bliskost, stupnjevi prijateljevanja s Allahom dž.š.
Mekāmul-ferk Stupanj razlikovanja između jednog i mnoštva.
Mekāmāt V. ahvāl, stupnjevi uzdizanja i vraćanja.
Mekāmāt-i sūfijjet-i seb'a Sedam sufijskih stupnjeva.
Mekāmāt-i tevhid Stupnjevi jedinosti (tevhida), prva tri stupnja.
Mekāsid (jed. maksad) Cilj, namjera.
Meldže Mjesto spasenja, izbavljenja, kad se srce nada ostvarenju želje.
Melekūt Nevidljivi svijet.
Melāmet Ispijanje iskrenosti uživajući zikr srca (zikr kalbī), a ostvaruje se Istinom. Ne može se prikazati i spoznati ako nema iskrenosti u srcu.
Melāmā Stanje kada derviš kori sam sebe, kada vidi svoju bezvrijednost u odnosu na Apsoluta. (Melamijski tarikat).
Mendže'e Kad srce nade spas od neprilika i tegobe.
Menfez Otvor.
Menāzil-i tevhid Konačišta Jednosti, stanice Jednosti.
Merd-i mahdžūb Onaj koji gleda u vanjštinu i formu, a ne gleda u suštinske osobine, (čovjek vanjštine, forme, formalist).
Merdijjet Stanje derviša šestog stepena, kad je Allah s njim zadovoljan.
Merteba Rang, položaj, stupanj.
Mertebe-i ehadijjet Stupanj jedinstva, (bekä billäh), vahdijjet, rubübijjet. Vječnost s Allahom dž.š., jedinost, karakteristika gospodara.
Mertebe-i ervāh Stupanj duša
Mertebe-i gaflet Stupanj uspavanosti, nemarnosti (spram Stvoritelja).
Mertebe-i hajvān Živo stvorenje koje govori.
Mertebe-i huvijjet Stupanj na ime Hū, (On). Najuzvišeniji stupanj, nema višeg stupnja od njega. To je stupanj koji se ne osvrće ni na kakvo mnoštvo. Hū tj. huvijjet, je gajb-i mutlak, (opća skrivenost), čisto biće (Zāt-i Baht), ehadijjetul-ajn (jedinost osnove).
Mertebe-i insān Stupanj ljudskog bića, svaka osoba koja ima svoj identitet kad dode iz nevidljivog svijeta na vidljivi, osjetilni svijet i spozna štošta o sebi, ubraja se u ljude i pripada ovoj grupi.
Mertebe-i ulūhijjet Stupanj božanskog, ime Allah, obuhvata sve mnogobrojnosti znanja i vanjskih pojava, a i stapanje ovog svega. On obuhvata svako postojanje i sve stvoreno, ovosvjetsko i onosvjetsko, i sva imena i svojstva. Stupanj božanskog se podrazumijeva u stupnju imen
Mertebe-i vahdet Stepen Jednoće, stanje kad čovjek vodi računa o Jedinom Gospodaru, Allahu dž.š.
Mertib-i nefs Stupnjevi duše-nefsa: tabīat (priroda), nefs (život i nagoni), rūh (duh), kalb (srce), sirr (tajna), hafijj (skriveno), ahfā (još skrivenije).
Merām Namjera, svrha, želja, volja.
Merātib-i ginā Stupnjevi božatstva.
Merātib-i ilāhijje Božanski stupnjevi, ima ih 28, Nūr-i Muhammed, Nefs-i kull, Tabiat, Hejūlā, Džism-i kull, Šekl-i kull, arš, kurs, sedam nebesa...
Merātib-i kullijje Opći stupnjevi, 1. Biće jednosti, 2. božansko gospodstvo, 3. Duhovi jednosti, 4. Duše djelanja, svijet pojavnog, svijet duhovnog, 5. svijet materije i svijet uvjerenja, 6. bitak postojanja svega (savršeni čovjek).
Merātib-i muršid Stupnjevi šejhova, voda.
Merātib-i rudžu` Stanje vraćanja uzdignutog derviša (irdž'i, šejh-i merdžu`) vraćanje u život kao vode, šejh.
Merātib-i tahāret Stupnjevi čistoće, tri čišćenja: vanjsko - vodom, šeriat; nutarnje - tevbom i odgajanjem; tarikat, (ovo ima sedam stupnjeva).
Mevlā Vlasnik, Gospodar, el-Hakk, Rabb.
Mevt Smrt.
Mevt-i ahmer Crvena smrt, suprotstavljanje nefsu.
Mevt-i ebjed Bijela smrt, glad.
Meānit-tesavvuf Tesavvufsko značenje.
Mešjihus-sūfijje Sufijski šejhovi, učitelji su oni koji dodu do visokog stepena kurb-i neväfila (stepena do kojeg se dode obavijanjem nafila); za ovakve Allah kaže da su njegov sluh i vid.
Mešvere Dogovaranje na stupnju promjena.
Miahātul gajb Spoznaje i saznanja tajnog mjesta dobivena iz Božjih imena.
Mihr bāni Svojstva milosti (sifāt-i rahmānijje).
Miskīn Nevoljnik, siromašak, nemoćnik. Po tesavvufskom učenju onaj koji je svoje "Ja" dao el-Hakku i spasio se od zamišljenog postojanja.
Mu'min-billāh Osvjedočeni pravovjernik, koji vjeruje i čvrsto zna da je Allah dž.š. jedan i da je Muhammed a.s. Njegov rob i Poslanik.
Muammā Zagonetno.
Mubājea Saglasnost u poslušnosti, prisega.
Mubājea bej`at Božja potvrda u ruci derviša.
Mudrikāt-i hamse Pet načina saznanja: osjet, mašta, pamćenje, aktivnost, razumijevanje.
Mudžāhede Borba sa tjelesnim prohtjevima, i suprotstavljanje tjelesnim željama.
Mudžāhede-i Muhammedijje Nastojanje da se na način Muhammeda a.s. savladaju propisi; propisi i vladanje po naučenom, 2. truditi se da se nauče tarikatske tajne, a to je zikr dāim (stalni zikr), jer se nemar (gaflet) odstranjuje zikr dāimom, 3. tajne hakikata, što znači posmatrat
Muflis Onaj čovjek koji je materijalno i inače sasvim propao. U tarikatu, muflis je onaj čovjek koji se bavi tarikatom ali bez iskrenosti tako da je cio njegov trud uzaludan i on nema nimalo duhovnog kapitala.
Mugajjebāt Tajnovite stvari.
Muhabbet (mehabbet), ljubav, prijateljski razgovori, ljubav prema Ehl-i bejtu, ljubav koja seže u ljudskim razmjerama - bliska, prijateljska.
Muhakkik Onaj koji izvršava mnogo molitvi, ali se pri tome ne žali nikome i to mu ne predstavlja teškoću. Čovjek koji iznosi i preživljava samo istine.
Muhammed-i mešreb Zbir sposobnosti koje čovjek nosi u sebi idući Poslanikovim stopama, Muhammed a.s. kao česma.
Muhammedove prednosti i kerāmeti Prvi poslanik koji je stvoren od nūra, jer se u kitabima kaže da je bio Poslanik kada je Adem bio izmedu duše i tijela, tj. nije bio rođen. On je prvi od kojeg je uzet misāk-obaveza.
Muhammedovo postojanje (vudžūd) Trojako: 1. vudžūd-i nurāni - sjaj nūra, postojanje kroz svjetlost, 2. vudžūd-i misāli- zamišljeno, 3. vudžūd-i unsūri - fizička egzistencija.
Muhdis (muhdes), što se pojavi ili kasnije bude.
Muhibb Prvi stepen zaljubljenosti. Osoba koja ima osjećaj privrženosti tarikatu, ali mu iz objektivnih razloga, još nije pristupila.
Muhikk Poniranje, utapanje čovjeka u tkivo istinitosti, nestajanje ličnosti u opstojanju Istinitog.
Muhlis i muvehhid Iskreni i uvjeren.
Muhādare Prisutnost srca, osjet kod čovjeka kao da razgovara sa Gospodarom. Primanje srca kao da ono razgovara sa predmetima koji gledaju. Trajnost razmišIjanja, prisutnost srca u svijetu tajnog.
Muhādese Razgovor Istinitog sa osobama koje su ga spoznale.
Muhāseba Stepen uzdignuća kad ljudi sami sebe pozivaju na odgovornost i polaganje računa. Četvrti od deset uzdignuća po kojim su ljudi poredani. Najviši stepen je vilājet (prvi stepen do Imama-kutba), a najniži stepen je sačinjen od ljudi koji su tevbu učinili.
Mukallid Osoba koja sve svoje hizmete (službe, usluge) uobražava, želi da mu se vidi svako njegovo dobro djelo i da mu se prizna. Onaj koji nekoga oponaša, a u stvarnosti nije takav. Čovjek koji oponaša istine i čiji je govor jedva odjek, eho istinitog govora.
Mukarrebīn Skupina ljudi posve bliskih Bogu.
Muktedija Član tarikata, početnik, derviš drugog stepena tarikatskog napredovanja, nefs-i levvāme.
Mukāšefe Otkrivanje, gledanje srcem i posmatranje dokaza; zapanjenost u spoznaji Veličanstva Božijeg.
Mulhime Stanje derviša trećeg stupnja tarikatskog napredovanja, nadahnuti, nefs-i mulhime.
Mulk Vidljivi svijet, svijet materije (ālem-i mulk).
Mumkinul-vudžūd Mogućnost ali ne i nužnost nekog egzistiranja, akcident.
Mundžā Postići spas od nesreće.
Munkir Koji poriče i niječe, koji ne priznaje Istinu i ne vjeruje, koji niječe tarikat.
Muntehī Pripadnik tarikata u završnom stupnju, derviš četvrtog stupnja tarikatskog napredovanja, nefs-i mutmeinne, smirena
Muntesib Član ili pripadnik - duhovno dijete tarikata (muhibb i murid).
Munādžāt Razgovor s Allahom dž.š., religiozna pjesma posvećena Bogu, obično 1. pjesma u Divanu. Obraćanje Bogu dž.š.
Murād Stizanje cilju, ostvarenje želje, podvrgavanje svoje volje Allahovoj, približavanje tj. spoznaja Rabba.
Murāiluk Dvoličnost, licemjernost, osoba koja se izdaje za iskreno pobožna čovjeka, a u stvari nije iskreno pobožan.
Murākaba Osjet i saznanje srca koliko je blizu Allahu dž.š. Postoje tri stepena murākabe: 1. na svakom mjestu i u svako doba derviš zna da je Allah prisutan, 2. derviš sve zaboravi u spoznaji Allaha dž.š. Postojao svijet ili ne, njemu je svejedno, 3. derviš ništa
Murākabe Povezivanje čovjeka sa Stvoriteljem u svim stvarima.
Murākabe-i ef'āl Promatranje djela.
Murākabe-i ehadijjet Promatranje Jednoće.
Murākabe-i kelām Promatranje govora.
Murākabe-i meijjet Promatranje zajedništva.
Murākabe-i vudžūd Promatranje postojanja.
Murīd Koji se spasio od svojih želja, obveznik tarikata i svog šejha, ogoljen od svoje volje (predan Božjim propisima), pripadnik tarikata sa zakletvom.
Murīd-i muhakkak Istinski (stvarni) murid.
Murīd-i sādik Istinski, iskreni murid.
Murīdove merdevine Stepenice
Muršid Šejh, upućivač, vođa, koji uvodi čovjeka u tesavvufske tajne, pokazivač pravog puta, šejh sa diplomom. Muršid treba da ima dvanaest svojstava, a to su: dva Božja, pokrivanje mana i opraštanje (Settār i Gaffār), dva Poslanikova - milosrđe i drugarstvo, dv
Muršid-i mukemmel Usavršeni poslušnik, učeni (stručnjak, specijalista).
Musebbibul-esbāb Pokretač svih uzroka, Allah dž.š.
Musemmā Što označava, znači ime.
Mushaf-i nātik "Mushaf koji govori" je čovjek ispunjen ljubavlju prema Allahu dž.š.
Mustafijjīn Izabrani.
Mustekim Na pravom putu.
Musāade Dozvoljeno.
Musāmere Govor koji osjete znalci, ārifi, govor Istinitog sa znalcima iz svijeta nepoznatog, tajnog.
Mutesavvif Tesavvufski učenjak, upućen i vješt čovjek u tesavvufskom učenju.
Mutlak-i guzellik Izvorna ljepota, apsolutna ljepota.
Mutmeinne Smirenost.
Mutmeinnul-vudžūd Sigurnost postojanja egzistencije, tj. potpuno postojanje.
Mutrib Koji doziva.
Muttekije Ljudi koji su odbacili niske pobude i okitili se lijepim osobinama, pa su dobili otkrovenja. Oni su prethodno dobro činili, pa im je Allah dao stanje kao da im se On pojavio.
Mutālāt Upute Istinitog onima koji spoznaju Boga povodom njihovih pitanja koja se odnose na zbivanja u svijetu (svemiru).
Muvehhidīn Oni koji su uvjereni, uronioci u Jednoću Božju.
Muāmelāt Postupanja, djelanja, funkcioniranja, praksa.
Muškiletul-iblīs Zamršenost iblisa, ima ih koji kažu da je iblis bio učitelj meleka (To je neistina. Zar može neposlušnik biti učitelj melekima?!) Starješina meleka je Džebrāil. On je prvi učinio sedždu Ademu a.s.
Mušāheda Jasno nešto očima vidjeti, vidjeti svijet el-Hakka, posmatrati i doživljavati, osvjedočenje i doživljavanje Istinitog svijeta Allaha dž.š.
Mā sivā Sve osim Allaha dž.š.
Mā zāgal besaru Muhammedovo a.s. stanje pred Bogom na Mi`radžu, (kad nije pogled skrenuo).
Māh Mjesec, lice.
Māhijāt Ono što jest i kako jest.
Māhiruj Pojava nura, svjetla Božjeg.
Mūj Tajnost imena, svojstva Bića jednosti.
Mūj-i mejān Tajne tarikata.
Nakl Prenošenje, znanje nastalo slušanjem drugih.
Namāz poslanikā i evlija To je namaz srca, stalni namaz, jer srce ne spava i ne umire i ono je zauzeto Rabbom u snu i na javi. "Poslanici i evlije klanjaju u svojim grobovima - kaburima, kao što klanjaju u svojim kućama", (hadis) tj. zauzeti su Allahom i razgovorom s Njim život
Namāz tarikata V. tarikatski namaz.
Namāz-i nākis (nepotpun namaz) To je namaz bez prisutnosti srca.
Nedžv Skrivanje neprilika od drugih ljudi.
Nefes Otkucaji srca, dahovi.
Nefesur-rahmān Pojava Božijeg imena "Milostivi".
Nefesur-rahmānijj Milostivi dahovi, prirodnost.
Nefh Pojava svojstva u djelu.
Nefhā-i rāh Udahnjivanje duše u tijelo.
Nefj Nestajanje, iščezavanje
Nefs Skup prohtjeva kroz koje teče život. Pored prohtjeva nefs ponekad znači i dušu, što se vidi iz kur'anskog ajeta: Kullu nefsin zāikatul-mevt - Svaka će duša okusiti smrt. Duša je pojava biti pred umnom spoznajom, a duh (Rūh) je bit u čovjeku. Spoznaje nev
Nefs-i emmāre Duša sklona zlu, prvi stepen duhovnog uzdizanja. Nestajanje ljudskog djelovanja u Božjem djelu.
Nefs-i kāmile (sāfije) Usavršena, čista duša. Sedmi stupanj duhovnog uzdizanja, ehadijjetul džem'. Osjetiti postojanje Boga iza vlastitog nestanka.
Nefs-i levvāme Duša koja sama sebe kori. Drugi stupanj duhovnog uzdizanja, tevhīdus-sifat. Nestajanje ljudskih atributa u Božjim atributima.
Nefs-i merdijje Duša s kojom je Bog zadovoljan. Šesti stepen duhovnog uzdizanja, džem`ul-džem`. Vidjeti postojanje i Boga i sebe zajedno.
Nefs-i mulhimme Nadahnuta duša. Treći stupanj duhovnog uzdizanja, tevhiduz-Zāt, nestajanje ljudskog bića (ličnosti) u Božijem biću.
Nefs-i mutmeinne Smirena duša. Četvrti stupanj duhovnog uzdizanja. Osjetiti postojanje Boga prije sopstvenog.
Nefs-i nātika Govor, osjećaj, duša koja govori.
Nefs-i rādijje Zadovoljna duša. Peti stupanj duhovnog uzdizanja, hadretul-džem`. Osjetiti postojanje sebe prije Boga.
Nesīm Dar i trajna pomoć od Boga.
Nesīm-i sahargān Stupanj razlučivanja, odvajanja i približavanja.
Nevkes Pojava aška.
Nevrōz Stupanj razlučivanja, božanstvena pojava, praznik.
Nikāh (upijanje) Svadba, vjenčanje, spajanje, najveće dospjeće (vuslet). To je slično Allahovom dž.š. usmjeravanju prema onom što je stvorio, uobličio i na što djeluje. Upijanje Božanskog djelovanja u svijetu formi.
Nikāhāt-i hamse Pet vjenčanja, duhovnost, duševnost.
Nisbe Obaveza stupiti u tarikat. v. intisāb.
Niseb-i aslijje Glavni odnos, osnovna veza sa Bićem. Neosvjetljena strana Prve određenosti-Teajjun-i evvel (naličje).
Nukta-i besita Ravna tačka.
Nun Cjelokupno znanje.
Nusha-i eazam Najveći primjerak, čovjek.
Nāhiden Božanska pojavnost.
Nāl ve zār Tražiti što voliš, traženje dragog.
Nāsūt Ljudska dimenzija čovjeka.
Nāt Hvaljenje, pohvala u poeziji pohvalna pjesma posvećena Muhammedu a.s. (nāt-i šerif).
Nāz Davanje snage srcu.
Nūr Svjetlost, jasnost, ljepota, bistrina, svježina; jedno od Allahovih dž.š. Lijepih imena. Kur'anski ajet da je Allah dz.š. Mir nebesa i Zemlje. Pojava znakova i ljepote u srcu Bogu bliskih ljudi.
Nūr-i Muhammed (nūrun - Muhammedijjun) Muhammedovo svjetlo, prvu Mo je Allah dž.š. stvorio. Muhammedova riječ, Muhammedova istina tj. Muhammed a.s.
Nūru-nūr Svjetlo nad svjetlima, Uzvišeni Bog.
Nūrul-envār Svjetlo nad svjetlima, jedan od naziva za nūr-i Muhammedi.
Pet latifā Srce, duša, tajna, skriveno, tajanstveno.
Pet tmina Zemlja, voda, vatra, strast i nefs.
Plavi nūr (ezrek) Svjetlo vezano za derviše prvog stupnja tarikatskog napredovanja.
Post tarikata Sačuvati sve svoje djelove od harama, zabrana i pokuđenih stvari. "Postač ima dva veselja: veselje kod iftara i veselje kod ulaska u džennet i susret sa Allahom dž.š.
Pula Mala, jeftina stvar, najmanji metalni novac.
Putovanja Ima ih pet: 1. ilallāh (prema Allahu) jednost djelovanja, jednost svojstava i jednost bića (tevhid-i ef`āl, tevhid-i sifāt, tevhid-i zāt). 2. billāh-džem`, (putovanje za spoznajom Allaha dž.š.) 3. fillāh-hadretul-džem`, (putovanje u jednoću bića) 4. meal
Pādiš-i ruhnišin Mjesto ili velikodostojnik oko kog se skupljaju duše.
Pākibāz Iskreno okrenut Bogu (iskreni, stvarni āšik).
Pīr Starješina, duhovni voda muslimana, vođa jednog derviškog reda, osnivač derviškog usulskog reda, šejh. Ima 12 pirova. v. kāmil.
Ragbet Želja duše za nagradom, želja srca za Istinom (hakikat), želja sirra za Istinom (el-Hakk).
Raks Posebno kretanje, ples u zikru stojeći (semā zikr).
Redžā Potreba srca da postiže što voli, nada.
Reften Uzdignuće, uzdizanje iznad svijeta ljudi svijetu duša.
Rehbe Presuda istinske ljubavi u molitvama i zabranama umišljenosti u odanosti Bogu.
Rehber Vodič u tarikatu, pokazivač puta, osoba preko koje se pristupa šejhu i derviškim obredima, veza između derviša i šejha.
Rehber-i zākir-baša Osoba koja ima usmenu dozvolu (izun) za obavljanje zajedničkog zikra.
Rein Zastor u srcu koji se može dići samo čvrstim vjerovanjem.
Rejhān Oplemenjivanjem dostiči stanje blaženosti.
Rems Kabur, kaburska zemlja.
Renđ Pojavljivanje neželjnog.
Resm Karakteristika koja se pokazuje u sadašnjosti i budućnosti prema onom što je suđeno u (ezelu), prapostojanju.
Revh Osebujna pojava u srcu, raspoloženje koje dolazi iz nevidljivog svijeta.
Revh-i 'azam Rūh-i 'azam, pojava blizine Božjeg Bića u čovječijoj duši, najveće unutarnje raspoloženje.
Ridā Zadovoljstvo, privola, privoliti se Allahovoj odredbi pa bilo to dobro ili zlo, bol ili patnja.
Ridžāl-i hakīkat Ljudi istine, koji zastupaju istine, koji zastupaju Istinu.
Ridžālullāh Allahovi ljudi, evlije.
Rijāda Samoodricanje u poboljšanju odgoja.
Rijādāt, rijazat Dijeta, režim i ponašanje. Samoodricanje.
Rin Zastor.
Rindī Murid koji usmjeri svoje gledanje prema Istinitom.
Risāla Poslanica, naziv za kraća ili duža djela, u islamskoj književnosti, pa tako i u tesavvufskoj književnosti.
Roze Presjecanje veza.
Ru'je Predočenje oku ili gledanje okom ovosvjetskih ili onosvjetskih stvari. Viđenja sebe, viđenje svojstava i viđenje djelovanja; što se vidi (okom) a ne srcem.
Rubūbijjet Allahova dž.š. osobina koja govori da je On apsolutni Gospodar, uvijek i svugdje.
Rudž`at Povratak iz svijeta duša u svijet ljudi.
Ruhba Strah od ostvarivanja obećanog upozorenja, skriveni strah od preokretanja, kršenja znanja i strah od realizacije onog što je već presuđeno.
Ruhsa Dopušteno.
Ruhāni Duhovni, pripadnost duhovnosti, nematerijalni.
Ruhānijjet Duhovno stanje dobrih, duhovnost, traženje naklonosti od evlija. Pojava Božije prisutnosti na licima znalaca.
Rābita Srčana spona sa Allahom dž.š. veza sa šejhom.
Rādijje Stanje derviša petog stupnja tarikatskog napredovanja, duša zadovoljna.
Rūh Racionalna duša, duh, bit u čovjeku. U odnosu na čovjeka je relativan, slično suncu i prozorima. Kad se rodi sunce ono ulazi na svaki prozor, to je svjetlo sa sunca na nebu. Allahov rūh je opći (apsolutan). Ovaj svijet dahom toga rūha našao je život, lju
Rūh i nefs Visoki svijet duha i niski svijet duše.
Rūh-i akl Um i razum, kojim se shvaća i kad se ne vidi i ne osjeća. Duh razuma kojim se shvaća a da se i ne vidi i ne osjeti nekim drugim osjetilom, intuitivno.
Rūh-i fikr Pamet stečena dubljim razmišljanjem i zapažanjem.
Rūh-i hajvāni Životinjski duh, duh mašte, ono što se iz nutrine srca čovjekovog pojavljuje i prolazi kroz ovo tijelo
Rūh-i hajāli Misaona pamet, dolazi do izražaja nakon što se upamte refleksi osjetilne pameti. Ovo je viši stepen pameti. U početku ona je zaostala, a kasnije ona se razvija.
Rūh-i ilāhi Plemeniti Božanski dio duše.
Rūh-i insānī Finesa duše, veza duše sa višim svijetom gdje pamet ostaje zapanjena, ljudski duh.
Rūh-i kudsī Specijalna, nematerijalna, duhovno-svetačka pamet, darovana od Boga evlijama i drugim duhovnim velikanima, ona dolazi kao svjetlo iz nevidljivog svijeta. Ova pamet ima dva krila: jedno krilo je snaga znanja, a drugo snaga rada i primjene znanja.
Rūh-i ulvī i rūh-i suflī Ako je rūh niski (suflī) zove se nefs, a ako je visoki (ulvī) zove se rūh, rūhul-ervāh, duša nad dušama, jedan od naziva za rūh-i Muhammed.
Rūh-i šād olsun Neka mu je rūh zadovoljan i rasvjetljen. Izgovara se kao zahvala sa poštovanjem, kad se spomene ime islamskih duhovnih velikana.
Sabur Podnošljivost, strpljivost, strpljenje, podnositi nevolje i muke u životu u ime Allaha dž.š. Jedno od Allahovih imena.
Safar Srce koje je usmjereno Allahu dž.š. u trenutku zikra.
Sahv Postojanost svojstava ruhanijjeta pod djelovanjima Božanstva. Vraćanje (čovječije) svijesti poslije odsutnosti jakim faktorom koji djeluje na srce. Bistrina, potpuna razumnost nekog doživljaja kao dara.
Salāt Mjesto osvjedočenja i dospiječa istinitosti iz Istine.
Sar-bān Voditelj na putu Istini, muršid.
Sastav svijeta Kada je uzvišeni Allah iz ništavila ('adem) stvorio postojanje, prvo se pokazao sjaj svjetla ehadijjeta - nūr-i Muhammed - Muhammedovo svjetlo. Svijet ima vanjštinu i nutrinu.
Saīd Pojava božanske snage.
Saīk Potpuno utapanje u kojem se pokazuje Božanstvenost.
Seb'a-i enfus Sedam nefsova. Naziv jednog od mekäma, stupnjeva tarikata.
Sebeb-i zendž Ālem-i ledun, svijet.
Sebz Opča savršenost, zelenilo.
Sebze Vrelo spoznaje.
Sedžda Ādemu Namjera sedžde Ādemu je sedžda Rabbu, el-Hakku, i Adem je mazhar-i Zāt. Na njemu se odražava Biće Allahovo sa sifatima.
Sedžāde Kretanje ka skrivenom svjetlucanju, mjesto obavljanja sedžde.
Sefeh Izostaviti zapovjedi, kršiti zapovjedi.
Sefer Približavanje srca el-Hakku zikrom. Na ovaj put kreće srce koje je gluho i slijepo pa ne čuje i ne vidi el-Hakka. Putovanje, put (hod) od srca prema Istini. Postoje četiri puta (sefera). Sefer označava duže, trajnije putovanje.
Sefer-i evvel Prvi put, sastoji se iz di zanja zastora mnoštva sa Jednoće Bića.To je put prema Bogu - seyr ilallāh. Iz konačišta nefsa dostizanje ufuk-i mubin - posljednji stupanj srca. Traje od prapočetka do susreta s tarikatom.
Sefer-i rābi` Četvrto putovanje. Spustiti se od el-Hakka među halk svijet. To je hod Allahu, stupanj bekā ba'del fenā, što znači trajnost poslije utapanja.
Sefer-i sālis Treći put, preći veze i sprege i uspeti se do stepena `ajnul-džem', ili hadret-i ehadijjet, tj. do značenja Jedan. To je stepen vilājeta (evlije), funkcija muršida.
Sefer-i sānī Drugo putovanje, drugi korak. Dizanje zastora Jednoće (ukazivanje) sa pojavom mnoštva. To je seyr fillh. To je prihvatanje, upijanje Božjih sifata i gledanje u ostvarenje značenja Božjih imena. To je posmatranje Istine Boga sredstvima Istine, do stepena
Sefīdī Jednobojnost, bjelina.
Sehk Otkucaj.
Sejl Snažno stanje srca, val.
Sekr Odsutnost koja nastaje djelovanjem nekog faktora na srce. Otići od sebe tj. izgubiti se, nestati preko pojave koja dode. Opijenost od nekih doživljaja.
Sekr-i ruhāni Duhovna opijenost slatkoćom. To su duhovni užici u kojim čovjek još uvijek zna za sebe.
Sekreš Ono što se ne želi i neće.
Sekīne Osjećaj koji nastaje kad nadolazi smirenje.
Selāsetul-hukūk Tri pitanja: Božje, stvorenog i duša.
Semi`allāhu li men hamideh Ovim riječima se obavještava, daje znak, sebi i onima iza sebe da je Allah čuo ("Čuo Allah onoga ko Ga hvali").
Semā' (zikr), posebni stojeći (kijām) zikr, dio zikra sa posebnim kretanjima koji dočarava kosmički sklad, karakterističan za Mevlevije.
Senseme Spoznaja koja upućuje na neki tekst.
Sermest (sarhoš) Pojava veselog osjećaja opijenosti kojeg čovjek dobije ispijanjem pića znanja i zikra.
Serv Znanje stečeno nakon razmišljanja.
Serāir-i fenā Tajne iščeznuća.
Setr Pokrivač, zastor, zapreka utapanju za sufija.
Settārul-ujāb Koji pokriva mahane (nedostatke), Allah dž.š.
Sevādul-vedžh fid-dārejn Potpuno utapanje vanjštinom i nutrinom i u dunjalučkin i u ahiretskim pitanjima i predavanje Stvoritelju - fakr-i hakīkī.
Seyr 'alallāh Putovanje ka Jednoći postojanja Bića. Putovanje vezano za treći stupanj tarikatskog napredovanja, v. putovanja.
Seyr anillāh Idenje od Allaha (sa zadatkom). Kad je čovjek spoznao Boga i kroz tu spoznaju približio se Bogu, on sada i u mnoštvu vidi Jednost. On je postao podoban i sposoban
Seyr billāh Idenje sa spoznajom Allaha. Jedan od naziva za drugi mekam tarikatskog napredovanja - nefs-i levvame (duša koja sebe kori).
Seyr fillāh Idenje u Jednoću postojanja Bića, u (spoznaji) Boga. Kroz utapanje i nestajanje u Božjem postojanju srce postaje čisto i čovjek odbacuje negativna svojstva, a kiti se samo lijepim svojstvima i postaje istinski dobar. Pod djelovanjem lijepih Božjih imena
Seyr ilallāh Idenje ka Allahu. Put do spoznaje Boga. Čovjek kao da se budi iz sna, utonulosti i neznanja, te želi i traži da se približi Bogu i da spozna Boga. On počinje u srcu osjećati ljubav preme Bogu i spoznaje da je on samo sitni atom u odnosu na postojanje Aps
Seyr meallāh Idenje sa Allahom. Put sa (spoznajom) Boga. U svemu što ga okružuje čovjek zapaža i osjeća prisutnost Boga i Jednost Božju. U srcu osjeća nit koja ga povezuje s Bogom, utapa se i nestaje uvječnom postojanju Boga, svjesno i zadovoljno. Jedan od naziva za
Seyr-i sulūk Hod (idenje) u tarikatu, ponašanje.
Seāde Zov iz ezela (prapostojanja), praiskonska, sreća.
Siddkūn Iskreni, istiniti.
Sidra Mjesto na sedmom katu nebesa.
Sidre-i tūbā Vrsta cjenjenog drveta na sedmom katu nebesa.
Sidretul-muntehā Mjesto iznad sedmog kata nebesa. To je mjesto odakle meleki uzimaju vijesti i nose ih na Zemlju radi izvršenja U tarikatu se uzima kao izraz za visok stepen.
Sifat Svojstvo, atribut, osobina, moralni kvalitet.
Sifāt-i dželālijje Svojstva vezana za Božju moć, veličinu i uzvišenost, svojstva uzvišenosti.
Sifāt-i džemālijje Svojsta vezana za Božju dobrotu i ljepotu.
Sifāt-i fi'lijje Svojstva vezana za Allahovo dž.š. djelovanje. On može biti zadovoljan radi nečeg što je Njegov rob učinio, biti milostiv, ali istovremeno može djelovati i svojom srdžbom i strogošću.
Sifāt-i zātijje Svojstva koja pripadaju samo Božjem Biću i drugom su nepripisiva.
Silsila (šedžera) Lanac po kome se prenosi tarikatsko znanje u neprekidnom redosljedu od Allahovog poslanka Muhammeda a.s. pa sve do šejha (muršida) našeg vremena.
Silsile-i tekvīn Lanac stvaranja. U ovom se lancu kaže da je Allah dž.š. stvorio nūr od kojeg je dalje postalo sve ostalo. Allah je stvorio nebesa i zemlju (en-Nūr, 35). Iz ovog nūra je odvojen jedan dio nūra koji se naziva nūr-i Muhammed, iz čega je časni Poslanik a.s.
Sinā-i seb'a Sedam snaga, privlačnost, odbojnost, strast itd.
Sirr Tajna, tajno, tajanstvenost, tajno saznanje dobrih ljudi, posmatranje Allahovog dž.š. svijeta, mjesto gdje se pojavljuje tajna, u najvećoj tajnosti i dubini svoga srca sakriti svoja saznanja, koja su se čovjeku pomoću Božjeg znanja otkrila, skrivenost u
Sirr-i Kur'ān Tajna Kur'ana.
Sirr-i Muhammed Tajna Muhameda.
Sirr-i ehadijjet Tajna Jednoće.
Sirr-i kader Tajnost (određivanja) sudbine.
Sirrus-sirr Tajna tajne. Nutrina tajne, skriveno u tajnu koja pripada samo Bogu. Što zna samo Bog o čovjeku.
Sohbet Drugovanje, drugarski razgovor.
Stupnjevi nefsa To su: tabiat - priroda, nefs - duša, rh - duh, kalb - srce, sirr - tajna, hafijj - skriveno, ahfā - najskrivenije.
Subh Zora, pojava božanskog svojstva.
Sultānul-ārifīn Prvak, car istinskih poznavalaca, vladar istinskih poznavalaca el-Hakka.
Sulūk V, seyr-i sulūk.
Summe denā Zatim se prikučio, (en-Nedžm: 8), znači put Allahu, fenā-i ef`āl (nestajanje u djelu), fenā-i sifāt (nestajanje u osobinama), fenā-i zāt (nestajanje u biću).
Sumsume Spoznaja koja je preciznija od izražavanja.
Suāl Traženje Istine, hakikata, važna stvar.
Sāba Božanske pojave.
Sābikin Koji su pretekli.
Sāfd Čistoča, bistrina, čistoća srca.
Sāfun-nazar Pogled bez strasti, čist i bistar pogled dohrih Ijudi koji darežljivošću napajaju srca.
Sāhibur-re'j Kutb, onaj ko ima moć rasuđivanja i vida iznad ostalih ili čovjek koji je sposoban da zdravo misli. To je velikan kome treba biti pokoran i poslušan. Imami Ebu Hanife je veliki pobornik re'ja, a i sam je sahiburre'j.
Sāhil-i bešerijje Izlazak čovjeka na obalu iz mora osame da zove i priziva na put spoznaje Istinitog.
Sākī Koji napija (vaiz, učitelj, šejh).
Sākū Pjevanje kod pojave Istine (džezba).
Sālik, salikj Derviš, putnik, mn. Sālikūn, onaj koji je pretekao druge u bliskosti Bogu (mukarreb).
Sūfija Osoba koja slijedi tesavvuf, pripadnik tesavvufskog učenja.
Sūfī (sofī), to je onaj čije je srce čisto od spletke i smutnje i kod koga je jednako zlato i otpaci, v. sūfija.
Tabīatul-vudžūd Priroda postojanja.
Tabīb-i ruhāni Duhovni liječnik.
Tahāret Čistoča, v. merātib-i tahāret.
Tahātum Znak Istine u srcu, znalac Istine.
Tajj-i zemān Tajj-i mekān, zbijanje vremena, zbijanje prostora. Svojstva i obdarenost evlija da oni dostigavši visok stupanj mogu ići kroz vrijeme i prostor.
Tajjib Lijepo, suprotno od habis - ružno.
Taklīd Striktno i doslovno oponašanje velikih ljudi, oponašanje po uzoru na velikana.
Taklīd-i hāl Oponašanje stanja.
Takvā Bogobojaznost. Takvā ili takvaluk prema tumačenju Abdul Kādir Gejlānije može biti u tri pravca: 1. ako čovjek ne radi halāl, ali se čuva harāma, 2. ako radi halāl a čuva se harāma, 3. ako se uz to čuva i loših misli.
Talkīn Tekst i tok zakletve, stupanje u tarikat, upoznavanje murida prilikom polaganja bej'ata sa najvažnijim stvarima vjere - upućivanje u pojedinosti koje su neophodne za tarikatsko napredovanje.
Tams Potpuno nestajanje ličnosti u svojstvima Istine.
Tarikat-i āli Uzvišeni putevi, usavršavanje i moralno odgajanje, duhovno uzdignuće uz muršidovu pouku.
Tarikatski namaz Srednji namaz, namaz srca.
Tarīkat Glavnih tarikatskih redova. Oni se u svom cilju ujedinjuju ali se kod primjene u izvjesnim propisima razlikuju.
Tarīku ehl-i nazar Put teoretičara. To je razum i logika, a put sufija je ugodna očiglednost. Teoretičar vidi stvoreno kao što spavač vidi slike svoga sna tj. on vidi znakove Istine, a bitnost Istine (el-Hakk), je svjetlo koje se pojavljuje kāmilima.
Tasfije-i kalb Čišćenje srca.
Tavr Faza, jedan od naziva za stupanj tarikatskog napredovanja: 1. upravljanje dušom u tijelu; 2. usmjeravanje duše u svemir; 3. nestajanje duše u svemoći Božjoj; 4. svijest o utonuću; 5. osvjedočenje kao plod vremena; 6. viđenje ogledavanje sebe; 7. spoznaja
Tavrovi Faze, manifestacije kretnji.
Tavāl Pojava svjetla spoznaje u srcu.
Tavārik Pojava veselja u srcu kao nagrada, odgovori na učenje.
Teajjunāt Oličenja u Božjem stvaranju svijeta, objašnjenja.
Teb' Ono što je u Božjem znanju označeno za svaku pojedinu osobu.
Tebeddelus-sifāt Izmjena osobina.
Teberruk Počast.
Teberrā Odreći se, odricanje od onih koji su učinili bilo kakvu nepriliku ehl-i Bejtu.
Tebettul Spremnost.
Tebrīk Čestitka, čestitanje.
Tedellī Silazak mukarrebina, može se odnositi na silazak istine kod njih (kao što kvočka pokriva svoje piliće).
Tedānī Mi`radž posebno bliskih robova, mukarrebina.
Tedžellijāt Pojaviti se, pokazati se svjetlo Boje u srcu sretnika; pojavnost, manifestacija.
Tedžellil-vudžūdijj Pojave postojanja.
Tedžellī Pojava Istine, jasne pojave, pokazati se, pojaviti se, udostojen biti doživljajem i pojavom Allahove dobrote.
Tedžessud Otjelovljenje, da duhovno biće ili pojam privremeno dobije tijelo.
Tedžrīd Ispraznost srca od svega drugog osim Boga, tajno stanje derviša.
Tefekkur Kretanje srca u svijetu tajnovitog, viđenje osmijeha, zov tajnovitom bez primjedbe i sumnje, intenzivno razmišljanje, meditacija.
Tefrīd Usmjeravanje svojih snaga prema propisima od Boga (fard).
Tefrīka Početak odbacivanja robovanja dunjaluku i izvršavanje obaveze prema Bogu, razlikovanje dobra od zla.
Tegajjur-i ahkām Promjena primjene propisa.
Tehakkuk Precizno istraživanje Istine.
Tehakkum Relativnost, tvrdnja i govor bez dokaza.
Tehallī Pojava kod čovjeka kad je riječ usklađena s djelom; okretanje od obuzetosti zabranjenim i od slijepog pokoravanja ovom svijetu.
Tekarrub ilallāh Približavanje Allahu dž.š.
Tekija Osnovna institucija tarikata za njegovanje i širenje prosvjete, nauke i kulture, protkane pobožnošču po metodi dotičnog reda. Duhovno odgajalište, bogomoIja, a po potrebi i konučište.
Telbīs Odjeću, pokrov, pojava stvari ili misli suprotno istini.
Telekkī Uzeti ono što dode na srce.
Televvun Promjena boja tj. osjećanja i stanja.
Telvīn Nestalnost pojave boja u vladanju, varijabilnost stanja, prelazi u trenucima nestabilnosti. Prelaženje iz jednog stanja u drugo. Tih stanja (stupnjeva) ima sedam
Temelluk Stanje simpatizera kod voljenog (muhibba kod mahbūba).
Temkīn Stabilnost u mekamu, smirenost, ustaljenost, visoki stupanj, mekam gdje se zaustavlja ljestvica uzdizanja.
Tenzīh Ukazivanje da Allah dž.š. nema manjkavosti.
Terbijje-i nefs Ukroćivanje prohtjeva, preodgajanje nefsa putem rada i discipline.
Tereb Trajnost užitka Božije blizine.
Terekkī Prolaz u padovima i mekamima.
Terk-i mā lā ja'ni Napuštanje onog što te se ne tiče.
Terk-i naz Ostavljanje korektnosti, ponositosti.
Tersa Osjetljiv položaj.
Tertīb Redoslijed pojava u svijetu značenja.
Terāne Tok i razvoj ljubavi.
Tesavvuf Gledanje na vjeru i život kroz ljubav prema Bogu dž.š. Tvorcu svijeta; razvijanje spoznaje i jačanje uvjerenja da postoji Stvoritelj i da to svjedoči i potvrđuje sva priroda.
Tesavvufnāma Zbirka propisa mudrosti tesavvufa.
Tesbīh Hvaljenje Allaha dž.š. Razlikuju se tri načina: kavlī - govorom, kalbī - srcem, i fi`lī - djelom.
Tesbīh-i fi`lī Hvaljenje Allaha dž.š. djelom gdje učestvuju svi organi
Tesfije-i kalb Očišćenje srca.
Teslīm Dočekivanje presuđene sudbine sa zadovoljstvom, predanost.
Tevbe Pokajanje, obračanje Bogu.
Tevekkul Pouzdanje da će se stvari koje tište dobro završiti, duboko pouzdanje u Allahovu odredbu.
Tevellā Velika ljubav prema ehl-i Bejtu.
Tevfīk Naklonost, milost, potpora Božja.
Tevhīd Vjerovanje u Allahovu Jednost, biti osvjedočen u Allahovo dž.š. postojanje i Jednost. Vječno od prolaznog odvojiti, ujediniti u jedno.
Tevhīd-i efāl Jednost djela, prvi stepen tarikatskog napredovanja.
Tevhīd-i iki vedžh Jednost s dvije strane, s dva aspekta. Prema osobinama kao što vide halvetije, i prema osobi, biću kao što vide džilvetije, dva načina tevhida (sifātijj i zātijj).
Tevhīd-i mekāmāt Stupnjevi jednosti: djela, svojstva i Bića
Tevhīd-i sifāt Jednost svojstava, drugi stupanj tarikatskog napredovanja.
Tevhīd-i zāt Jednost Bića, treći stupanj tarikatskog napredovanja.
Tevādžud Hotimično gibanje, imitiranje vedžda. Pokazati da se je na stupnju bez stvarnog postignuća tog stupnja.
Tibb-i ruhāni Duhovna medicina, znanje o savršenostima, bolestima i tegobama srca. Poznavanje puta do savršenstva srca.
Tilsum Talisman, hamajlija, tajni izgovor, znak, crtež i sl., kojim se čuva kakva tajna.
Tubā V. sidre-i tubā, drvo u sedmom katu dženneta.
Turk Putevi.
Turre Zastor ljepote.
Tāb-i zulf Pojava svojstava Božjih. tadii:, kruna, kapa koju šejh dobija sa statusom šejha.
Tābistān Stupanj spoznaje.
Tāk ebrū Pojava oblaka, pojava poteškoća zbog propusta.
Tīr-i gamze Odbijanje djela i ibadeta.
Tūvān-geri Prisutnost svih savršenstava.
Ubūdet Smiraj pred Bogom, v. ibādet Rabbu.
Ubūdijjet Stepen veći od ibādeta, jer njegov cilj nije dobiti nešto, već prikučiti se Allahu dž.š. To je uvjerenje da veličanje i slavljenje pripada samo Allahu dž.š. i da je samo On taj kome to pripada, molitva radi postizanja Božjeg zadovoljstva.
Ufuk-i ealā Vrhunac koji može doseći krajnji stupanj duše.
Ufuk-i mubīn Vrhunac koji može dostići srce, krajnji stupanj srca.
Ukāb Prvi razum.
Ulemā-i gāfil Usnuli učenjaci, učenjaci koji su zalutali, uspavali se.
Ulul-elbāb Vrlo uzvišeno, vrlo pametno, vrhunska pamet.
Ulul-emr Naredbodavci, zapovjednici.
Ulū Vrlo velik, gospodar, duhovni učitelj.
Umenā Vrlo povjerljivi ljudi, vide stvari spolja i iznutra. Najviši stupanj sufija.
Umm-i kitāb Ummul-kitāb, majka knjiga, sure Fātiha, matična knjiga sa svim detaljima.
Ummehāt-i kullijje Matične cjeline od prapočetka do pojavljivanja.
Umūr-i kullijje Bitak postojanja u Božjem znanju u stvari koja treba, smisao postojanja nečega u Božjem znanju.
Uns Jedno stanje koje se pojavljuje u tarikatskom napredovanju u vjerničkom srcu kao odraz ljepote istinitosti Božje, djelovanje Boje ljepote i veličine na srce.
Uns billāh Oduševljenje srcem, u svojstvima smirenosti pri ljepotama istine.
Ustāz Učitelj, profesor, šejh, muršid.
Usūl Pravila, principi, načela, propisi, derviška pravila.
Uvejsije Oni ljudi koji pojavno (zāhiren) nemaju svog vodiča, a u biti (ma'nen) imaju jednog evliju, čiji ih ruhānijjet - duhovna snaga, upućuje i odgaja. Oni, u najviše slučajeva, kad dođu do savršenstva (kemāl), budu vezani za muršida, ne iz potrebe, nego iz ob
Uzlet Osama, osamiti se, povući se u samoću, izbjegavati dodir sa svijetom.
Uć mertebe Tri stupnja: ehadijjet, vāhidijjet i rubūbijjet.
Ućler Trojica Allahovih dobrih robova od kojih je jedan kutb, a druga dvojica bajraktari.
Vahdet Potpuna Jednoća, osama, osobina četvrtog stupnja tarikatskog napredovanja, smirena duša - nefs-i mutmeinne. Obuhvatnost Allaha dž.š. suprotno mnoštvu (kesret).
Vahdet-i mutlak Opća jednoća.
Vahdetul-vudžūd Jednoća bitka. Praiskonska apsolutna egzistencija Jednoće.
Vahdetuš-šuhūd Jednoća osvjedočenja.
Vahdānijjet Vjerovanje u Božju Jednoću.
Vakf Zastoj među stupnjevima tarikatskog napredovanja radi neispunjavanja uslova za viši stupanj.
Vakt Ljudsko stanje u vremenu koje nije prošlo, vrijeme u kome se sufi nalazi. Pojava istinitosti Istine preko otkrovljenja (otkrića).
Vakterib I približi se !, (El-'Alek: 19) doživljava se na četvrtom stupnju. Prikučenje i stapanje svjetla Allahovoj dž.š. svjetlosti, (završetak faze kurb-i ferāida - obaveznog približavanja).
Vanjska čistoća i nutarnja čistoća Vanjska čistoća sa vodom šeriata u stupnjevima šeriata, a nutarnja čistoća je sa tevbom (pokajanjem), čišćenjem srca i tarikatskim pravcem, u stupnjevima tarikata.
Varkā Univerzalna duša, a to je Levh-i mahfūz.
Ve ma remejte iz remejte I nisi bacio kad si bacio (El-Ahzāb: 17) nema drugog izvršioca osim Njega. (Allaha dž.š.)
Ve nefahtu fīhi min rūhi ("Udahnuo sam u njega od svog rūha") (El-Isrā 15:29). Allah dž. š. je udahnuo u čovjeka svoga duha.
Vedžd Zanesenost u ljubavi, utopiti se u božansku ljubav, da čovjek svoje postojanje skoro izgubi. Toliki ljubavni zanos kada se gubi vlastito postojanje.
Vedžd-i taklīd Zanesenost oponašanja ili tevādžud, gibanje od zadovoljstva.
Vedžd-i tamm Potpuno duhovno zadovoljstvo, vrhunac.
Vefā Božanska pomoć, ispunjavanje obaveze.
Vehm Fantazija. Pojam materijalne naravi, tj. pojam je vezan za nage tijelo kao materiju, za naš ovozemaljski život.
Vekīl Zamjenik, opunomoćenik, zastupnik šejha.
Veled-i kalb (veled-i ma'nevi) Dijete srca, dijete duše. Srce murida je probuđeno i živo, te odgovara na zikr ili čini zikr.
Veleh Povišeni vedžd zanešenosti, (vālih) pretjerani vedžd. Zapanjenost srca u ljepotama Rabba.
Velājet Stupanj evlije. Svjetlost, duhovno stanje jednog evlije, vladanje, prijateljevanje, spoznaja el-Hakka i Njegovih sifata do granice mogućeg.
Velī Evlija, dobri čovjek koji je stigao blizini el-Hakka, prijatelj Božji. Dijele se na: kutb, nākib, evtād, ebrār, ebdāl, ahjār. Njima Allah dž.š. daje znanje iz tajnog svijeta, te mogu prepoznati nevidljivo, tajno.
Verā Čuvanje da se ne padne u zabranjeno.
Vesvesa Sumnja, nesigurnost.
Vesāil jed. vesīle Sredstvo.
Vesāit Uzroci povezivanja, veze pomoću kojih se stigne cilju, sredstvo.
Veted Mn. evtād, stub, stubovi, prvaci.
Vidždān Savjest, srčani osjećaj, tajni osjećaj u čovjeka, osjećaj grižnje savjesti za učinjeno zlo, ili radost zbog učinjenog dobra.
Vilājet Prijateljstvo s Allahom dž.š. Prvi stepen do Imama (kutba).
Vird Svakodnevni zadatak u obliku zikra koji, prema naročitim uputama šejha (muršida), preuzima murid prilikom pristupa tarikatu. Vird nije isti za sve muride jedne tarikatske grupe, niti je stalne prirode, nego se mijenja sa stepenom napredovanja murida i sa
Vudžūd Osjećanje nestajanja u vječnom postojanju. Postojanje stvarnog i prirodnog.
Vudžūd-i bahtī Biće jednosti, hakikat Istinitog, čisto postojanje.
Vudžūd-i hakīkī Istinsko postojanje. To je postojanje Boga Jedinog. Istiniti ima istinsko postojanje i postojanje u Njegovom Biću, ima relativno postojanje i ono je u bićima mogućeg, a ovo relativno postojanje je kao sjena koja se proteže (prostire) na svo ostalo postoj
Vudžūd-i medžāzī Prividno, metaforičko postojanje.
Vudžūd-i mutlak Apsolutno postojanje. Pod Vudžūd-i mutlakom misli se na egzistenciju uzvišene Istine, koja nije ograničena ni sa kakvim posebnim ograničenjima. Nasuprot tome je vudžūd-i mukajjed, koji ima svoje granice, kao npr. čovjek, bilje, voda, svemir itd.
Vukūf-i selāse Tri stajanja: duša, srce i Gospodar.
Vuslet Sastanak, prispijeće, stizanje.
Vād-i semsem Džennet od zemlje preostale od Adema.
Vādžibul-vudžūd Ono što mora postojati, nužno postojanje.
Vāhid Biće sa svojstvima, jedan jedini.
Vāhidijjet Jedini, jedinstveni, Vāhid, Jednoća Jedinog.
Vāki Značenje koje se pojavi u srcu i ostaje u sjećanju.
Vākia Što se pojavi u srcu, doživljaj.
Vākiāt Stvarna doživljavanja i osjećanja.
Vāridāt Jed. vārid doživljavanje, pojava u svijesti bez dužeg razmišljanja, kao što su Božija pojedinačna nadahnuća.
Vāridāt-i ilahijje Božanska nadahnuća u spoznaji.
Vāris Poslanikov nasljednik. Sedmi stupanj tarikatskog napredovanja.
Vāris-i fākir Nasljednici Poslanika u fakirluku.
Vāsil-i mustegrek Arif, onaj koji je postigao stepen za nutarnja lična dostignuća. Onaj koji je dostigao stupanj utonuća.
Vāsilīn Koji su dospjeli do vrha, do cilja, do ostvarenja želja.
Vāsitā Veza sa Allahom dž.š.
Zarf Tajna.
Zebān-i telh Božije zabrane, gorke riječi.
Zebān-i širīn Božije zapovijedi, slatke riječi.
Zehn Stići na mjesto pojave Božanstvenosti.
Zehāb (zihāb) Jači stepen uspona, jači stepen od gajbeta, utapanje u spoznaji Boga, odlazak Njemu.
Zekāt tarikata Davanje od ovosvjetskih prihoda, na putu Uzvišenom Allahu, siromasima vjere i ovosvjetskim bijednicima.
Zeleni nūr (ahdar), svjetlo koje vidi derviš na prvom stepenu tarikatskog naprrdovanja, nefs-i rādijje.
Zemistān Osjećaj tegoba, hladnoća.
Zendž V. ālem-i ledun.
Zerd Svojstvo poniznosti.
Zevk Slast, dragost, osjet prijatnosti, početak pojave refleksa od Božijih imena, sklonost, jezik nutrine, užitak, prvi početak božanske pojavnosti.
Zevāid Povećanje imana - vjerovanje u ono što je nevidljivo i sasvim izvjesno - gajb-i jekin. Pojačanje svjetla u srcu.
Zijāretgāh Mjesta posjete.
Zijāul-hakk Svjetlo Istine. Zijā svjetlo je veće od nūr svjetla. Svjetlo sunca (zijā) je jače od
Zikr Spominjanje Božjih imena jezikom i razmišljanje o Njemu, prizivanje Allaha, slavljenje Božijeg imena. Može biti skupni i pojedinačni, a najčešći oblici su: zikr-i džehri - (visokim glasom), zikr-i lisāni - jezikom, zikr-i kalbi - srcem), zikr-i hafijj -
Zikr-i dāim Stalni zikr.
Zikr-i dāim i ref´i hidžāb To su dva nimeta: stalni zikr (srcem) i dizanje perde (otkrivanje tajne).
Zill Srce.
Zuhd Povučenost, sustezanje od ovog svijeta
Zuhūr Pojava.
Zul-dželāl Veličanstvo Allaha dž.š.
Zulf Svojstva Bića jednosti.
Zulm (zulum) Nepravda, nasilje, poniženje, omalovažavanje.
Zumrudāt Univerzalna duša.
Zādžir Osjet u srcu kao poziv Istini.
Zāhid Uzdržljiv, asketa, odan Bogu dž.š. U arapskom jeziku ova riječ je sastavljena od tri slova: z, h, d. Svako od ova tri slova ima jednu riječ koja počinje sa tim slovom. Te riječi predstavljaju tri uvjeta koja mora posjedovati čovjek da bi opravdao ime i s
Zāhir Vanjski, vidan, jasan. Jedno od Allahovih dž.š. imena, suprotno - bātin.
Zākir Onaj koji zikr čini.
Zākir-i baša Voditelj zikra.
Zāt Osoba, ličnost, biće, bitak nečega.
Zāt-i Baht To je stepen koji se ne osvrće ni na kakvo mnoštvo.
Zāt-i aht Čisto Biće.
Zātuhū Teālā Njegovo uzvišeno Biće (Allahovo dž.š.), Dragulj bića.
`iīmā Ukazivanje, aluzija bez govora.
Āb Voda, stid.
Āb-i hajāt Voda Života, napitak vječnog života.
Āb-i revān Raspoloženje u muridovom srcu (v. murid).
Ābād (jed. ebed) Vrijeme koje nema kraja, vječnost, beskonačnost.
Ādem Čovjek, vlastito ime, pojavnost bića čovjeka.
Āfetul-murīd Muridova nesreća vraćanjem na griješenje.
Āfitāb Utapanje i prispijevanie blizini Božijoj, wuslet.
Āl-i abā Osobe ogrtača, časna petorka: hazreti Muhamed, hazreti Fatima, hazreti Hasan, hazreti Husejn i hazreti Alija. Jednom prilikom Muhammed a.s. je zagrnuo sebe i gore navedene jednim ogrtačem i rekao: Ovo je "āl-i abā". (v. ehl-i bejt).
Ālem Svijet, zemlja, svemir.
Ālem-i berzah Međusvijet, svijet koji je vidljiv i očit izmedu duhovnog i tjelesnog, (v. ālem-i misāl).
Ālem-i džeberūt Viši duhovni svijet, svijet Džebraila, zikr vāsilina - Allah, Allah (v. vāsilin).
Ālem-i edžsām Svijet tjelesa.
Ālem-i emr Svijet naređenja.
Ālem-i ervāh Svijet duša, nevidljivi svijet, sfera kojoj pripada derviš trećeg stupnja tarikatskog napredovanja.
Ālem-i gajb Svijet skrivenosti, predodžbena slika.
Ālem-i hajāl Svijet fantazije.
Ālem-i hakikat-i Muhammedijje Svijet Muhamedove stvarnosti. Sfera kojoj pripada derviš četvrtog stupnja tarikatskog napredovanja.
Ālem-i halk Materijalni svijet, stvarni svijet ljudi.
Ālem-i itlāk Svijet nužnosti.
Ālem-i lā-teajjun Svijet neodređenosti.
Ālem-i lāhūt Božji svijet, duhovni svijet. Naziva se još i ālem-i huvaijje; svijet Israfila. Ovo se može postići samo iskustvom (v. zevk).
Ālem-i melekūt Svijet Mikaila, zikr āšikinā (v. āšikīn).
Ālem-i misāl Spona izmedu duhovnog i tjelesnog života. Svijet primjera, međusvijet - ālem-i berzah. Sfera kojoj pripada derviš drugog stupnja tarikatskog napredovanja.
Ālem-i mulk Vidljivi svijet, svijet materije.
Ālem-i mumkināt Svijet mogućnosti, svemir.
Ālem-i tevhīd Svijet Božije jednosti.
Ālem-i vahde meal-kesre Svijet jednosti sa mnoštvom, sfera kojoj pripada derviš sedmog stepena tarikatskog napredovanja.
Ālem-i šehādet Vidljivi svijet, pojavni svijet, svijet osvjedočenja, (v. älem-i ešbäh).
Ālim-i ilm Znanje koje je dovelo do ubjeđenja, ali mu stanja nisu jasna.
Ārif Onaj koji je spoznao duhovna kretanja u svijetu i životu; znalac; dobar poznavalac Božjih tajni.
Ārif billāh Istinski znalac Allaha dž.š; čovjek sa ilm-i ledun-om koji znanje dobiva direktno od Allaha dž.š.
Āsitān Ustrajnost u ibadetu i dobrim djelima.
Āšenājī Spoznaja ovisna o Rabb-u.
Āšenāluk Viša spoznaja sa ljubavlju, postiže se i uz najprijatnije drugovanje sa zikrom i učenjem Kur'ana, tako da se srce probudi i zavoli dušu.
Āšik Zaljubljenik, koji gori od ljubavi, ushićen i zanesen veličanstvenom ljepotom lica el-Hakka. Čovjek koji je svoju ljubav usmjerio Bogu, derviš.
Čehrej-i gilgōn Pojava svjetla Božijeg privlačenja.
Čevgān Otkucaji Božijeg određenja
Češm-i humār Pojava stanja savršenstva.
Češm-i turkī V. češm-i humar.
Čāh-i zenđ Poteškoće u savladavanju, posmatranju tajni.
Đefa Kada se u srcu murida osjete spoznaje koje zapanjuju.
Đelā Odraz pojave Uzvišenog preko nekih svojstava.
Đojbār Ibadet i užitak u ibadetu (v. sulūk).
Đul Ruža, znak na vrhu kape.
Īhā (vahj) Ubacivanje značenja u srce (dušu) brzo i skriveno.
Šatāhijjāt Riječi i izreke izrečene u stanju ljubavne zanesenosti prema el-Hakku. Izgledaju da stoje u kontradikciji sa jasnim slovom Kur'ana.
Šeb-i arūs Nevjestina noć, noć novog života, noć sjedinjenja, preselenje na Ahiret i povratak Allahu dž.š., gazel koji je sastavio Mevlānā Dželāluddin Rūmi o smrti.
Šeb-i jilda Stići u visoku sferu pojave svjetla.
Šeb-i kadr Susret s Božjim svjetlom, noć moći Allahove.
Šeb-i tarīk Tmina strasti u dunjaluku.
Šebanga Vrijeme noći, noću.
Šedžera Insān-i kāmil, stablo porodično, niz duhovnih učitelja, v. silsila.
Šedžeretul-kaderijje Kaderijsko stablo.
Šeher Opće postojanje.
Šehve Strast.
Šehādet Vidjeti, vjerovati i očitovati osvjedočenje u Allahovo postojanje i činjenicu da je Muhamed a.s. Njegov Poslanik.
Šej'ijjetul-vudžūd Nešto postojeće.
Šej'ijjetus-subūt Nešto utvrđeno.
Šejh Kašāni kaže: "Šejh u jednom narodu je onaj čovjek koji je savršen i poznaje šeriat i hakikat (stvarnost), koji je u stanju podučiti i izvesti čovjeka kroz šeriat i tarikat i dovesti ga do savršenstva, i koji zna kontrolisati napredovanje i stanje čovjeko da je moćan da izliječi čovjeka." U tarikatu je to onaj koji vodi zikr i prima tarikat, prosvjetitelj koji se bavi prosvjećivanjem i naučavanjem derviša propisima i tesavvufskom učenju u tekiji ili na nekom drugom mjestu, starješina jednog derviškog reda.
Šejh tekije Starješina tekije.
Šejh zāde Šejhov sin. U duhovnom smislu dostojan šejhov nasljednik - halifa, sljedbenik koji preuzima iršad.
Šejh-i ilm Prvak koji podučava; umjesto njega razboritom čovjeku mogu poslužiti knjige.
Šejh-i me'zūn Ovlašteni šejh.
Šejh-i merdžu` Pozvani šejh, na koga se obraća.
Šejh-i merāsim Šejh po vanjštini, službeni šejh.
Šejh-i muhakkak Istinski šejh.
Šejh-i terbijje Šejh koji odgaja, on govori i vodi; bistrim i razboritim je to dovoljno.
Šejh-i terekki Šejh koji unapreduje, uzdiže, ovaj šejh treba da primi i vodi derviša (murīda).
Šejh-i ārif Koji je sposoban da upučuje (iršad) i usavršava čovjeka.
Šejhul-kāmil Potpuni, savršen šejh, koji je upotpunio tarikatsko napredovanje. Insān-i kāmil je naziv za derviša petog stepena, a muršid-i kāmil za derviša šestog stepena koji čini iršad.
Šekk-i kalb Srce otvoreno, razrezano, očišćeno za Istinu, sposobno da primi Istinu.
Šekāvet Neminovna, neizbježna nesreća.
Šem Božije svjetlo.
Šeriatski krug stvaranja Muhammedov nūr, duhovni svijet, priroda, bitak, tijelo, lik, arš, kurs, sedam nebesa, vatra, zrak, voda, zemlja, minerali, rude i anorganski svijet, biljni svijet, životinjski svijet.
Šerr Zlo, ružan posao.
Šerāb Piće, Božja ljubav, opijanje spoznajama.
Šerīat Propisi islamskog življenja, knjiga lijekova u kojoj za svaku bolest ima lijeka, tj. za svako pitanje ima odgovor, Božiji zakon, Allahov dž.š. zakon objavljen cjelokupnom čovječanstvu, u kome su sadržane upute i zabrane i zove se šeriat-i Muhammedijja. B
Šuhūd Osvjedočenje, stanje derviša u najneposrednijoj spoznaji kada se dizanjem zastora dvojnosti ukazuje istinitost (hakīkat). Vidjeti Istinu Istinom, istinski. Znanje stečeno gledanjem isključivo srca, nūrom.
Šuhūd ve zuhūr Očitost i pozornost (osvjedočenje i pojavnost).
Šuhūd-i tevhid-i ef'āl Osvjedočenje u jednost djela prvog stupnja.
Šurb Slast u pokoravanju Allahu dž.š., užitak u postignutom daru, rahatluk. To je sve kao napitak slasti i zadovoljstva. Slast ima početak, sredinu i kraj.
Šāhid Svjedok, onaj koji je vidio i osvjedočio se srcem u pojavi Istine. Gledanje u Istinu sa svojstvima Božije ljepote i raspoloženjima iz Božije ljepote.
Šākile Način, nahođenje naklonost, šath, otkrivanje tajni s nepoznatim načinima govora. Prenesenost u razumijevanju nekih skrivenih značenja.
Šīve Način, vrsta džezbe.
Šūhī Pojava naročitih osjećanja u ljubavi prema Bogu.

 

Mnoge zahvale Šejh Fejzullah ef. Hadžibajriću k.s. i Sejid ef. Striku r.a. za ovaj rječnik sufizama, Allah da im da svako dobro.


Free Web Hosting