HU

 


Glavna
Tekija
Historija
Fotografije
Adresa
Džamija - Sarač Ismailova
Sufijski put
Sufizam u BiH

 

Historijat tekije

Svojevremeno u dvorištu džamije Sarač Ismaila nalazila i tekija, i da je bila srušena, ali na žalost nema nikakvih preciznijih podataka o tome. Nakon toga, na temeljima porušene tekije izgrađen je mekteb, ali je i on poslije II svjetskog rata srušen.


Kamena kugla šadrvana na kojoj je natpis: "HU - On - Allah"

Tokom posljednjeg rata i agresije na Bosnu i Hercegovinu, na istoj lokaciji, a na inicijativu i zalaganjem hadži hafiza Halid ef. Hadžimulića, ponovo je na istoj lokaciji izgrađena tekija i mekteb.
Inače, decenijama je brigu o džamiji i vjerskom životu u njoj održavalo nekoliko sarajevskih porodica - u prvom redu porodica Hadžimulić: hadži hafiz Halid ef. Hadžimulić, a prije njega njegov otac i brat Mustafa, rahmetullahi alejhim. Značajan doprinos je i porodica Zildžo, Škaljić i Hafizović.

Danas se tekija koristi radi udomljavanja putnika namjernika, sohbeta i sličnih aktivnosti, i otvorena je 24 sahata dnevno. Svi koji navrate u tekiju će biti posluženi čajem i svi su dobro došli u našu tekiju, jer kako Mevlana Dželaludin Rumi reče:

"Dođi, dođi, samo dođi,
ma ko da si, ma gdje da si, samo dođi...

Free Web Hosting